Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach powiększyło swoje zbiory o unikatowe artefakty, a to dzięki ponownej hojności Pani Renaty Kiedrowskiej – małżonki kaszubskiego redaktora i wydawcy – Wojciecha Kiedrowskiego.   13 marca 2021  roku za pośrednictwem  Pana Andrzeja Buslera   kartuskie  muzeum otrzymało kilkanaście przedwojennych numerów gazety  „Zrzesz Kaszëbskô”  Wartość tej kolekcji podnosi fakt, że niektóre numery pochodzą z księgozbioru Franciszka Fenikowskiego. Tym bardziej dziękujemy za ogromną życzliwość i okazany gest. 

Powrót  powiatu kartuskiego do Polski - 1920 r..

W następstwie I wojny światowej upadły trzy europejskie mocarstwa: Rosja, Austro-Węgry i Niemcy. Ich klęska otworzyła  Polakom drogę do odrodzenia własnej państwowości.

Kamień upamiętniający pobyt króla Prus Fryderyka IV w Kartuzach

 

Przy ulicy  Wzgórze Wolności, naprzeciw starego katolickiego cmentarza, kartuskie Stowarzyszenie Wojaków ustawiło w sierpniu 1904 r. kamień upamiętniający pobyt króla Prus Fryderyka IV w dniu 6.08.1851 r. Obok granitowego głazu rosły  dąb i lipa. Na znajdującej się na głazie tabliczce widniał napis: ,,6 VIII 1851 r. przebywał tu król Wilhelm IV”[1]. W tym samym roku król Prus Fryderyk Wilhelm IV  wmurował  kamień węgielny pod  budowę Mostu Tczewskiego.

Powiat kartuski pod okupacją hitlerowską – II wojna światowa – pociąg opancerzony Kartuzy – Kaliska

 Początek września na Kaszubach jest czasem, w którym częściej niż zwykle wraca się do wydarzeń związanych z II Wojną Światową na tym terenie. Jest to okres zadumy nad losem mieszkańców, którzy cierpieli w wyniku walk i okrutnego reżimu hitlerowskiego.

Barbara Kąkol

Tak jak obiecaliśmy, będziemy Państwu, przypominać postacie związane z Muzeum Kaszubskim w Kartuzach. Jedną z nich jest Franciszka Majkowska – siostra Aleksandra Majkowskiego. W tym roku mija 50 rocznica jej śmierci. Postać Franciszki Majkowskiej nie doczekała się naukowego opracowania. Jej biogramy napisali Bogusław Breza w Słowniku Biograficznym Pomorza Nadwiślańskiego[1] oraz Róża Ostrowska i Izabella Trojanowska w Bedekerze Kaszubskim[2].