100 lat temu Prezydent RP Stanisław Wojciechowski gościł po raz pierwszy na Pomorzu.

 

 29 marca 1923 r. Kartuzy otrzymały prawa miejskie. Rozporządzenie Rady Ministrów weszło w życie 14 kwietnia 1923 r.,  podpisał je  ówczesny premier i minister spraw wewnętrznych gen. Władysław Sikorski. (10 lipca 1923 r. Kartuzy otrzymały własny herb opracowany przez dr. Aleksandra Majkowskiego, a podpisany przez ministra spraw wewnętrznych mec. dr. Władysława Kiernika już nowego rządu RP premiera W. Witosa).Młode miasto, w dniu 27 kwietnia 1923 r.[1] odwiedził Prezydent RP Stanisław Wojciechowski.

 

W 1905 roku przybył do Kartuz Karol Jakusz z żoną Pauliną z domu Bychowską z Kilowej Huty (miejscowość już nie istnieje) z okolic Grabowa w powiecie kościerskim.Sprzedał tam swoje gospodarstwo i w czasie rozwijającego się kapitalizmu na terenach dawnego zaboru pruskiego zajął się pośrednictwem sprzedaży maszyn rolniczych. Dorobił się na tyle, że mógł kupić w Kartuzach działkę o powierzchni 3000 m2 gdzie w 1906 wybudował kamienicę o dwóch klatkach schodowych. W głównym budynku było sześć mieszkań, w przybudówce trzy. Karol Jakusz sięgał myślą bardzo daleko naprzód. Uważał, że bliskość Gdańska pozwoli miastu się rozwijać i że z czasem Kartuzy staną się przedmieściem Gdańska. 

15 września br.  w kościele pw. Św. Kazimierza  w Kartuzach dokonano odsłonięcia tablicy poświęconej ofiarom II wojny światowej, a szczególnie  Helenie i Antoniemu Kiedrowskim, ich nienarodzonemu dziecku oraz  Agnieszce Borzestowskiej. Inicjatorem upamiętnienia była Barbara Kąkol, dyrektor Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach, która wraz z burmistrzem Kartuz  Mieczysławem Grzegorzem Gołuńskim dokonała odsłonięcia.  Tablicę pamiątkową, wykonaną przez Wojciecha Czerwińskiego, poświęcił ks. Ryszard Różycki.

Działalność kartuskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

 Idea założenia organizacji regionalnej, która miała „współdziałać w rozstrzyganiu zagadnień gospodarczych, kulturalnych i społecznych” pojawiła się w głowie Bernarda Szczęsnego w 1955r.

Kuchnia kaszubska - co jadano i w jaki sposób

Serdecznie zapraszamy na kulinarną wyprawę po smakach Kaszub. Kuchnia kaszubska jest bardzo różnorodna i czerpiąca z darów natury.

  Ks. mjr Ignacy Stryszyk, proboszcz kartuski, prałat i tajny szambelan papieski

 

 Ks. prałat Ignacy Stryszyk urodził się 30 stycznia 1899 r. w Lutowie, pow. sępoleński. Do szkoły średniej uczęszczał w Tucholi, Debrznie i Nakle. W 1917 r. został zaciągnięty do armii niemieckiej trafiając później do niewoli amerykańskiej. W latach 1920 - 22 uczył się w Szkole Podchorążych Piechoty w Warszawie. We wrześniu 1922 r. podjął studia teologiczne w Pelplinie, które ukończył święceniami kapłańskimi w 1926 r.. Przez kolejne pół roku pracował jako wikariusz w Cekcynie, a następnie był administratorem w Wielkim Garcu. Potem przez 1,5 roku pracował jako wikariusz w parafii NMP w Toruniu. W styczniu 1929 r. został mianowany wikariuszem w parafii św. Jakuba w Toruniu, a od 1 stycznia 1930 r. został kapelanem Wojsk Polskich w Toruniu. Od 1 października 1931 r. do wybuchu drugiej wojny światowej pracował jako administrator w parafii wojskowej w Starogardzie Gdańskim w stopniu majora.  Z chwilą wybuchu drugiej wojny światowej został mianowany szefem duszpasterstwa IV Dywizji Piechoty WP.