Na spotkanie przybyło mnóstwo osób w tym Dariusz Las reprezentujący Burmistrza Kartuz. Obecni na spotkaniu mieli okazję zadać autorom nurtujące ich pytania.

W niniejszym wydawnictwie znajdują się między innymi biogramy osób związanych z Kartuzami autorstwa Dariusza Dolatowskiego. Przypomina on postać malarki Idy Bingmann-Droese w 60. rocznicę śmierci. Drugi artykuł tegoż autora poświęcony jest prof. Siegfriedowi Rabowowi, wykładowcy i farmakologowi kartuskiemu wywodzącemu się ze znanej kartuskiej rodziny żydowskiej Rabow. Ostatni artykuł Dolatowski poświęcił Leonowi Józefowi Soyke, który tak jak wielu Kaszubów w czasie II wojny światowej został wcielony do Wehrmachtu, potem dostał się do niewoli skąd trafił do armii gen. Andersa. Na uwagę zasługują cenne fotografie, które autor pozyskał od rodziny.   Z kolei Marian Gostkowski przybliża historię „Gazety Kartuskiej” i spółki wydawniczej Remus w latach 1989-2015

Kolejny artykuł wyszedł spod pióra znanego gdańskiego genealoga-amatora, Krzysztofa Kowalkowskiego, który od lat zajmuje się dziejami swojej rodziny. Tym razem tematem jego tekstu jest biografia Jadwigi Kowalkowskiej. Opracowanie obfituje w liczne szczegóły, które autor znalazł w literaturze przedmiotu oraz w zasobach archiwalnych, głównie w metrykach kościelnych i aktach urzędów stanu cywilnego.

Tekst Barbary Kąkol dotyczy kartuskiej społeczności żydowskiej. Jest on wprowadzeniem do rozważań Piotra Kazany na temat lokalizacji dawnego kirkutu w Kartuzach. Z kolei prof. Dušan-Vladislav Paždjerski koncentruje się na temacie kulturologicznym dotyczącym oszukania Śmierci w serbskich i kaszubskich narracjach. Ponadto dokonał wyboru tekstu na temat  Zwëczaje ë òbëczaje kaszëbskòsłowińsczégò narodë z utworu Floriana Ceynowy Skórb i uwspółcześnił pisownię.  Kolejny autor, Marian Jeliński rozważa czy ludowa nazwa  „dzekö wika”   to właściwe określenie dla wyki kaszubskiej na Kaszubach zaś Józef Wąsiewski opisuje puckie wydarzenia z 1920 roku z perspektywy 2022.

 W niniejszym tomie publikujemy także dla Państwa przemówienie Barbary Kąkol wygłoszone podczas uroczystej sesji z okazji 100. urodzin miasta Kartuzy. Uroczystość odbyła się w marcu 2023 roku. Ponadto w tomie znajdą Państwo sprawozdania, podsumowujące roczną działalność Muzeum Kaszubskiego im. F. Tredera i Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Kaszubskiego
im. F. Brzezińskiego w Kartuzach.

foto. Ryszard Mielewczyk