W piątek, 18 listopada 2022 r. w muzeum  odbyła się promocja książki Niezwykłe kobiety w moim życiu "Nadzwëczajné białczi w mòjim żëcym".

Oficjalną część spotkania promocyjnego poprowadziła inicjatorka tego projektu Barbara Kąkol, która zaprosiła do rozmowy autorów opublikowanych tekstów.

W 2022 roku Muzeum Kaszubskie w Kartuzach ogłosiło konkurs pt. Nadzwëczajné białczi
w mòjim żëcym - Niezwykłe kobiety w moim życiu. Konkurs skierowany był do wszystkich tych, którzy chcieli się podzielić historią o kobietach mieszkających na Kaszubach. Przedmiot konkursu stanowił tekst – zapis wspomnień własnych lub zasłyszanych od starszych pokoleń dotyczący historii kobiet, które urodziły się na Kaszubach bądź związały swoje życie z tym regionem. Cel, jaki przyświecał konkursowi, to poszerzenie wiedzy o kobietach żyjących i działających na Kaszubach, rozbudzenie zainteresowania historią własnej rodziny, rozwijanie tożsamości kaszubskiej, a także promocja kobiet
w środowisku lokalnym.  Dzięki temu powstała publikacja, która przybliży szerszemu gronu ważne kobiety.  Być może historie te zachęcą i zainspirują także Państwa do podzielenia się wspomnieniem o kobiecym geniuszu, który przecież dla każdego z nas może oznaczać coś innego. Stąd muzeum cały czas apeluje o nadsyłanie kolejnych prac, które zostałyby opublikowane w drugim poszerzonym wydaniu.

Promocja Niezwykłych kobiet  ściągnęła wielu gości przybyłych na spotkanie;  burmistrza Kartuz Mieczysława Grzegorza Gołuńskiego, radną Sejmiku Województwa Pomorskiego Danutę Rek, prezesa kartuskiego partu ZKP Kazimierza Formelę, prezesa Towarzystwa Miłośników Kartuz Tadeusza Morynia i wielu innych zacnych gości.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania niniejszej publikacji,  obecnym za życzliwość oraz wszelkie ciepłe słowa, które przy okazji tego spotkania zostały wypowiedziane.

Książkę  wydało Muzeum Kaszubskie w Kartuzach  w koedycji z wydawnictwem REGION Jarosława Ellwarta z Gdyni. Jest do nabycia w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach a także w księgarni internetowej Czec.

 

Laureaci konkursu: 

Nadzwëczajné białczi w mòjim żëcym - Niezwykłe kobiety w moim życiu 

 

Kategoria: dorośli  

I miejsce: Celina Arendt, Wspomnienie: Babcia Elżbieta 

II miejsce: Mariusz Kliszewski, Krystyna Kliszewska 1935-2021– Tu jest mój Heimat  

II miejsce: Karolina Serkowska, Twórcza mama  

III miejsce: Alicja Serkowska Niezwykła kobieta w moim życiu – moja mama

III miejsce: Renata Mistarz Basia. Wspomnienie o Barbarze Pisarek 

Wyróżnienie: Marian Jeliński  

Wyróżnienie: Antonina Kwiecień 

fot. Ryszard Mielewczyk