30 września 2021 r., w czwartek,  w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach  odbyła się promocja najnowszej publikacji Instytutu Kaszubskiego pt.  „Gniazda gryfa. Słownika kaszubskich symboli, pamięci i tradycji kultury. Rozmowę z prof. Cezarym Obracht-Prondzyńskim (redaktorem i współautorem) oraz dr. Tomaszem Rembalskim (współautorem) poprowadziła Barbara Kąkol.  Organizatorem promocji był Instytut kaszubski, kartuski oddział ZKP i Muzeum Kaszubskie w Kartuzach.  Na spotkaniu obecny był burmistrz Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński. 

                 

           Na zdjęciu od lewej: Mieczysław Grzegorz Gołuński Burmistrz Kartuz
                   
wraz z prof. Cezarym Obracht-Prondzyńskim. Fot. Ryszard Mielewczyk.       
         

    

Na zdjęciu od lewej: Dyrektor Muzeum Barbara Kąkol, dr. Tomasz Rembalski,
prof. Cezary Olbracht- Prondzyński, Burmistrz Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński.
Fot. Ryszard Mielewczyk 

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                             

Publikacja jest  efektem 5-letniego projektu badawczego zrealizowanego w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Stanowi kompendium wiedzy o kaszubskich symbolach, mitach, pamięci, świecie wyobrażonym, tradycji. W książce na ponad 700 stronach zawarto 400 haseł przygotowanych przez jedenastu autorów, którzy jak zauważył prof. Prondzyński   reprezentują  różne dyscypliny naukowe, ośrodki akademickie, pokolenia a co najważniejsze  niejednolite  spojrzenie na kulturę kaszubską.

W publikacji znalazły się  także setki kolorowych zdjęć, reprodukcji dokumentów, materiałów prasowych etc., obszerna bibliografia oraz indeksy osobowy i nazw miejscowości. 

Całość została napisana w przystępnej formie, ale z zachowaniem standardu naukowego (każde z haseł zostało poddane ocenie recenzenta, których było ośmiu).

W ten sposób Gniazdo gryfa w atrakcyjny sposób prezentuje najnowszą wiedzę o Kaszubach, będąc również znakomitym narzędziem popularyzacji i promocji naszego regionu.

fot. Ryszard Mielewczyk 

                           

 Na zdjęciu: Mieczysław Grzegorz Gołuński wraz z przybyłymi gośćmi. Fot. Ryszard Mielewczyk.   

Na zdjęciu: Mieczysław Grzegorz Gołuński wraz z przybyłymi gośćmi. Fot. Ryszard Mielewczyk.   

Na zdjęciu: Kazimierz Formela wraz z prof. Cezarym Olbracht- Prondzyńskim. Fot. Ryszard Mielewczyk

Na zdjęciu: dr. Tomasz Rembalski wraz z prof. Cezarym Olbracht- Prondzyńskim. Fot. Ryszard Mielewczyk

                                                                                                                      

Na zdjęciu: goście przybyli na promocję książki. Fot. Ryszard Mielewczyk.

Na zdjęciu: goście przybyli na promocję książki. Fot. Ryszard Mielewczyk.

 Na zdjęciu: goście przybyli na Promocję książki " Gniazdo Gryfa". Fot. Ryszard Mielewczyk.   

                              

Na zdjęciu: Kazimierz Formela wręcza bukiet profesorowi.