Ponowne otwarcie Muzeum 4 maja 2021

Zwiedzanie i przebywanie w Muzeum jest możliwe wyłącznie pod warunkiem zachowania zasad sanitarnych, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa i dotyczą m.in. zakrywania ust i nosa, gromadzenia się, zachowywania bezpiecznego dystansu od innych osób.

Według nowych regulacji, w muzeum, na jedną osobę zwiedzającą w przestrzeniach zamkniętych ma przypadać 15 m2 powierzchni. Ograniczenie to nie obowiązuje w przypadku zbiorów prezentowanych na wolnym powietrzu.  W tego typu przestrzeniach otwartych nie obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa, pod warunkiem zachowania dystansu społecznego.

W toaletach Muzeum oraz przed wejściami na sale ekspozycyjne udostępniamy dla zwiedzających  środki ochrony osobistej (np. płyny dezynfekcyjne).

Obowiązują ograniczenia dotyczące liczby osób jednocześnie przebywających na wystawach.

Zapewniamy Państwu bezpieczeństwo i komfort zwiedzania.