24 kwietnia br. w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach odbyło się spotkanie podsumowujące ostatnie działania pielęgnujące pamięć o Wojciechu Kiedrowskim.  Renata Kiedrowska – małżonka kaszubskiego Wydawcy  wręczyła podziękowania osobom, które przyczyniły się do realizacji przedsięwzięć pielęgnujących pamięć o jej małżonku – dyrektor Muzeum Kaszubskiego – Barbarze Kąkol, wiceprezesowi ZKP Gdańsk – Jerzemu Naclowi oraz prezesowi Kaszubskiego Forum Kultury – Andrzejowi Buslerowi. W najbliższym czasie, podobne podziękowania trafią do burmistrza Kartuz – Mieczysława Grzegorza Gołuńskiego oraz prezesów partów: ZKP Gdynia – Franciszka Gurskiego, ZKP Gdańsk – Wojciecha Konkela oraz ZKP Kartuzy – Kazimierza Formeli.  Spotkanie było także okazją  do  wręczenia Barbarze Kąkol  oraz Jerzemu Naclowi  replik elementu rzeźbiarskiego - kaszubskiego gryfa - uwiecznionego na tablicy.  Przekazał je   w imieniu prof. Tomasza Sobisza  - Andrzej Busler. Posiadaczami tych  pięknych płaskorzeźb są także:  senator Kazimierz  Kleina, Renata Kiedrowska oraz  Księgarnia Kaszubsko-Pomorska  Czec.  

Na zdjęciu od lewej: Jerzy Nacel, Renata Kiedrowska, 
Barbara Kąkol i Andrzej Busler. 

Replika elementu rzeźbiarskiego - kaszubskiego gryfa - uwiecznionego na tablicy.