Muzeum Kaszubskie w Kartuzach oraz Barbara Kąkol - dyrektor tej instytucji w gronie laureatów Medali Lecha Bądkowskiego.

Uroczystość odsłonięcia w Kartuzach tablicy upamiętniającej działacza kaszubskiego Wojciecha Kiedrowskiego stała się okazją do wręczenia Medali Lecha Bądkowskiego. Medal jest przyznawany od 2009 roku za wybitne osiągnięcia w działalności na niwie kaszubsko - pomorskiej. Kapitułę stanowi Zarząd Gdańskiego Oddziału ZKP. 

 Uhonorowani medalami w tym roku zostali:  Jan Wyrowiński - prezes Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego , Muzeum Kaszubskie w Kartuzach, Barbara Kąkol – dyrektor tej placówki oraz Renata Kiedrowska – wdowa po Wojciechu Kiedrowskim.  

Jest to dla nas ogromna radość z wyjątkowego wyróżnienia i zobowiązanie do dalszej działalności na rzecz idei kaszubsko - pomorskich

Dziękujemy!!!

     

Medal Lecha Bądkowskiego.