Wraz z rozwojem przemysłu i nasyceniem rynku tanimi wyrobami przemysłowymi dawne kaszubskie warsztaty ludowe zaczęły ulegać likwidacji. Renesans sztuki garncarskiej nastąpił w początkach XX wieku z inspiracji znanych etnografów (założycieli pierwszego w Polsce skansenu) z Wdzydz – Teodory i Izydora Gulgowskich.

 

Garncarstwo jest jedną z najstarszych dziedzin rzemiosła ludowego Kaszub. Jego wytwory - ceramika kaszubska – posiada wielowiekowe tradycje. Na wystawie zaprezentowane zostały poszczególne etapy procesu technologicznego, a mianowicie ręczna względnie mechaniczna obróbka surowca (gliny), formowanie naczyń, suszenie, wypalanie i zdobienie oraz glazurowanie.

Na ekspozycji przedstawiamy gotowe już wytwory ceramiczne w postaci kafli piecowych, wazonów i wyrobów ceramicznych z warsztatu znanych na Kaszubach rodzin Meissnerów, Neclów i Kaźmierczaków. Działający dzisiaj warsztat Ryszarda Necla z Chmielna cieszy się wielką popularnością wśród turystów zwiedzających tę miejscowość. Podkreślić jednak należy, że prowadzący warsztat Ryszard Necel jest już dziewiątym pokoleniem rodu zajmującym się tą działalnością.

Prezentowane na wystawie wytwory ceramiki kaszubskiej charakteryzują się specyficznymi motywami w postaci gwiazdy kaszubskiej, rybiej łuski względnie tulipana, uzupełniane następnie liniami falistymi lub kropkami.