O muzeum

''Powiadają o tym mieście (Kartuzach – N. M.), że jest jedynym w Europie, do którego z każdej strony wjeżdża się przez las. I podobno jako jedyne ma na swym terenie aż pięć malowniczych jezior.

 

Któż nie słyszał o pięknej krainie zwanej Szwajcarią Kaszubską – regionie gór, lasów i wody, którego stolica jest zarazem centrum i skarbnicą oryginalnego folkloru tych ziem? Drogę do regionalnego muzeum w Kartuzach wskaże każdy. Niepozorny budynek stoi wprawdzie przy bocznej uliczce, ale to właśnie jest ośrodkiem zainteresowania przejeżdżających turystów...''.

 

Tymi słowy zaczyna swój artykuł ''Kartuskie Gawędy'' dziennikarz amerykański Zbigniew Roessler z Detroit po zwiedzeniu sal ekspozycyjnych Muzeum Kaszubskiego. Artykuł skierowany do Polonii Amerykańskiej ukazł się w piśmie ''Straż'' w styczniu 1989 roku i wyraża jasno stopień zafascynowania autora sprawami Muzeum i Kaszub.

 

Urok Pojezierza Kaszubskiego (Szwajcarii Kaszubskiej), oczarowanie prostym ludem i jego kulturą materialną wpłynął niegdyś na młodego nauczyciela kaszubskiego ze wsi Borzestowo k. Kartuz – Franciszka Tredera, który z inspiracji – znanego pisarza i działacza kaszubskiego z Kartuz – dra Aleksandra Majkowskiego – rozpoczął swoistą popularyzację kultury ludowej poprzez gromadzenie obiektów etnograficznych we własnym domu w rodzinnym Borzestowie. Realizacja zamierzeń możliwa była przede wszystkim ze względu na kultywowanie przez Kaszubów własnych tradycji narodowych.

 

To przywiązanie do tradycji przodków pozostało do dzisiaj w mentalności ludu kaszubskiego, co uwidacznia się m. in. w istnieniu centrum kultury, jakim jest bezsprzecznie obecne Muzeum Kaszubskie.

 

Dzisiaj, z perspektywy ponad półwiecza od momentu tworzenia przez F. Tredera zrębów Muzeum, jego zadania i rola ulegały znacznym przekształceniom. Naczelnym zadaniem jest już nie tyle samo pozyskiwanie nowych eksponatów ale zabezpieczenie i konserwacja tych, które muzeum posiada. Ważną czynnością statutową Muzeum jest obecnie dokumentowanie i naukowe opracowywanie wyników badań oraz prowadzenie prac w terenie, a równocześnie udostępnianie sal ekspozycyjnych Muzeum zwiedzającym turystom.

 

 

Sale ekspozycyjne Muzeum Kaszubskiego zwiedzają rocznie dziesiątki tysięcy turystów z kraju i zza granicy. Niektórzy z nich oczarowani zbiorami i gawędami przewodników Muzeum chętnie tu wracają. Toteż nie bez racji jest stwierdzenie Z. Roesslera, iż ''... czy trzeba dodawać, że rangę tego od niedawna jeszcze prowincjonalnego miasteczka podnoszą również i liczne wizyty gości zagranicznych? W pamiątkowej księdze muzeum znajdziemy wpisy rodaków (Polaków – N. M.) z Brazylii, USA, Kanady, grup wycieczkowych z Holandii, Rosji. Są egzotyczne ideogramy z Chin, Japonii, wyrazy uznania od zwiedzających z Francji, Niemiec, Hiszpanii... Zresztą, przekonajcie się Państwo, sami...''.

Aktualności

05 czerwiec 2019
Szanowni Państwo, 13 czerwca (czwartek) o godz. 18.00  w Muzeum Kaszubskim im. Franciszka Tredera odbędzie się wernisaż prac malarskich o tematyce przyrodniczo-łowieckiej Krzysztofa Grebasza. Współ...
05 czerwiec 2019
  Czasowa wystawa haftu kaszubskiego szkoły żukowskiej na Uniwersytecie Gdańskim       30 maja b.r. na Uniwersytecie Gdańskim odbył się wernisaż wystawy Haft kaszubski szkoły żukowskiej.   Wyda...

Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach
Copyright © 2012

Projekt i wykonanie: Projekt i realizacja: StudioArt.biz