Sprawozdanie z działalności merytorycznej Muzeum Kaszubskiego im. Franciszka Tredera w Kartuzach za  I półrocze 2018 r.

Muzeum Kaszubskie w Kartuzach jest samorządową instytucją kultury  wpisaną w rejestr instytucji kultury prowadzony przez Burmistrza Kartuz  pod pozycją K-03. Muzeum jest także wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  pod numerem DM-IV/PRM/65/01.

Muzeum realizowało zadania z zakresu  ochrony dziedzictwa materialnego i niematerialnego Kaszub.

Podstawą działalności muzeum jest zbór świadectw przeszłości Kaszubów. W tym celu w półroczu sprawozdawczym muzeum pozyskało do swych zbiorów ważne dokumenty, afisze teatralne, fotografie a także kolekcję rzeźb.

 

            Działalność naukowo – badawcza   

Poszukiwano i pozyskiwano na rynku antykwarycznym, u osób prywatnych, podczas badań terenowych eksponaty, archiwalia i wydawnictwa drogą kupna i darowizny oraz dokonywano ich wstępnego opracowania tworząc karty ewidencyjne muzealiów. Pracownicy udostępniali zbiory muzealne do celów naukowych. Muzeum podjęło współpracę z muzeami kaszubskim. Na początku lutego 2018 roku w siedzibie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie Tomasz Fopke, dyrektor tej instytucji, oraz Barbara Kąkol, dyrektor Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach, podpisali umowę o współpracy. Ma ona obejmować działania w zakresie zachowania i promocji języka i kultury kaszubskiej, realizacji wspólnych projektów – w tym edukacyjnych, wystawienniczych oraz wydawniczych, a także wzajemnej promocji działalności instytucjonalnej. W ramach tej współpracy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej zdigitalizowało  zbiory artystyczno-historyczne naszego muzeum. Muzeum podjęło kolejne działania dotyczące programu konserwatorskiego zabytków drewnianych. W tym celu przeprowadzone zostały kolejne zabiegi konserwatorskie.

Muzeum odpowiedziało na kilkanaście kwerend dotyczących poszukiwań tematów kaszubskich, postaci historycznych regionu kaszubskiego. Muzeum kontynuowało badania nad historią miasta Kartuzy. Pracownicy pracowali  nad koncepcjami i scenariuszami wystaw czasowych oraz koncepcją reorganizacji wystaw stałych

22 lutego  odbyło się w Muzeum spotkanie autorskie z dr. n. hum. Romualdem Bławatem, autorek książki „Stolem z morza i Kaszub. Życie i twórczość Mariana Mokwy (1889-1987)”. Spotkaniu towarzyszyła wystawa kilku prac artysty, użyczonych przez Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. W Muzeum we współpracy z Gminą Kartuzy odbyła się także  promocja książki „Kartuzy – Zarys dziejów gminy Kartuzy od czasów najdawniejszych do 1939 roku”. Dariusz Dolatowski, autor publikacji, w ogromnym skrócie przedstawił ciekawostki związane z poszczególnymi sołectwami gminy.

    Działalność wystawiennicza

W półroczu sprawozdawczym odbyła się kolejna Europejska Noc Muzeów. W tym roku, oprócz nocnego zwiedzania ekspozycji stałych, goście mieli okazję wysłuchać Kapeli Kazika, obejrzeć spektakl plenerowy „Pokój” w wykonaniu Teatru Snów oraz zobaczyć dwa widowiskowe pokazy Tańczących Fontann.  

           Dnia 8 czerwca  w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach   odbył się pokaz i wystawa prac artystki Anny Skuczyńskiej pt. „Filcem malowane”. Na pokazie zaprezentowane zostały jedwabne i wełniane szale, poncza, apaszki. Na wystawę  przybyło kilkudziesięciu gości, w tym Mieczysław Grzegorz Gołuński burmistrz Kartuz, Ryszard Mielewczyk przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Kaszubskiego oraz przyjaciele muzeum i artystki. Pokaz  cieszył się dużym zainteresowaniem, a prace pani Ani wzbudziły   entuzjazm i podziw  wśród obecnych,  którzy docenili naturalne tkaniny, a przede wszystkim talent i pasję artystki. Prezentacji prac artystki towarzyszyła lekcja pokazowa tanga prowadzona przez Elżbietę Wilk doświadczoną instruktorkę tanga oraz pokaz tanga w wykonaniu pary tanecznej - Elżbiety Wilk i Krzysztofa Kwintala.

23 czerwca w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach odbyła się inscenizacja kaszubskiego widowiska obrzędowego pt. „Ścinanie Kani”. Otwarcie imprezy miało miejsce na Rynku Głównym, następnie uczestnicy wraz ze Zdzich Kapelą przemaszerowali ulicami miasta na teren Muzeum.Obrzęd ścinania kani został zaprezentowany w formie przedstawienia i odegrany przez uczniów Zespołu Szkół w Kiełpinie. Za symboliczną kanię posłużyła wypchana kukła ptaka, uszyta przez pracowników Muzeum. W tym dniu swój autorski projekt -  Teatr Rzeźby pt. „Kania- drewniany ptak” zaprezentowała także Irena Brzeska, która według własnej, współczesnej interpretacji opowiedziała o tym zwyczaju.

W półroczu sprawozdawczym odbyły się cykliczne przedstawienia teatralne   dla mieszkańców i turystów Powiatu Kartuskiego w wykonaniu Teatru Rzeźby Ireny Brzeskiej. Aktorami w spektaklu są marionetki, zabawki i rzeźby ludowe wykonane przez artystkę.   Ponadto w muzeum otwarta została wystawa rzeźby Ireny Brzeskiej pt. „Świat prywatny”. Będzie ona czynna do 15 września b.r. Można na niej podziwiać kilkadziesiąt prac artystki.

W półroczu  sprawozdawczym odbył się w Muzeum,  kolejny - III Festiwal Nalewki Kaszubskiej  wraz z etno – prezentacjami.

W ramach tego wydarzenia 14 lipca wszyscy chętni mieli możliwość zaprezentowania swoich  nalewek wykonanych zgodnie z kaszubską tradycją i wziąć udział w konkursie na najlepszą z nich. Do rywalizacji stanęło 38  nalewek, które jury oceniało biorąc pod uwagę sposób zaprezentowania trunku, jego klarowność, zapach i smak. Wybór nie należał do najprostszych, jednak największe uznanie zdobyła nalewka z czeremchy Pani Eweliny Pobłockiej. Tuż za nią uplasowała się  głęboka w smaku nalewka imbirowa Pana Wojciecha Myślisza z Żelistrzewa. Trzecim miejscem wyróżniono Panią Ewę Kreft za nalewkę z mniszka lekarskiego. Po ogłoszeniu wyników każdy gość mógł skosztować nalewek biorących udział w konkursie i zagłosować na nalewkę publiczności. Głosami degustujących nagrodę otrzymała nalewka „na dobry humor” Pana Andrzeja Deyka. Należy nadmienić, że każdy z uczestników konkursu otrzymał w prezencie książkę kucharską, ofiarowaną przez Instytut Kultury Miejskiej w ramach Gdańskich Dni Sąsiadów.

    Na festiwalu przygotowano również inne atrakcje. Na podwórzu muzeum swoje stoiska prezentowali twórcy ludowi, tacy jak Jan i Mirosława Kazana, Teresa Pytka, Irena Brzeska,  Zbigniew Stankowski oraz członkinie Gospodyń Kół Wiejskich. Dla najmłodszych i nie tylko, przygotowano wiele zajęć, zabaw i warsztatów. Dzieci z Bożeną Kupper- Krzyżanowską malowały wzory kaszubskie na ozdobnych butelkach, z artystką Anną Skuczyńską filcowały na mokro, z Kamilą Szelągowicz malowały torby tekstylne, zaś z  Jolantą Wolską-Mielewczyk toczyły na kole garncarskim. Głównym punktem programu był pokaz walk i życia obozowego Słowian w wykonaniu Pomorskiej Drużyny Wilce. Rekonstruktorzy zaprezentowali szyk bojowy, uzbrojenie, walki oraz przygotowali mnóstwo konkursów dla dzieci i dorosłych.

Na terenie muzeum odbyły się także kilkakrotnie pokazy plecionkarskie i tkackie.  

 

Działalność wydawnicza

 

W roku sprawozdawczym został wydany drukiem, drugi numer „Kartuskich Zeszytów Muzealnych”. Ponadto w prasie i na portalach internetowych ukazało się kilka artykułów przygotowanych przez dyrektorkę muzeum.   Muzeum przystąpiło do akcji eksponat miesiąca. Na stronie internetowej muzeum publikowane są cykliczne artykuły o zbiorach muzeum. Ponadto dyrektorka we współpracy z wydawnictwem Foto Liner przygotowała treść do publikacji – przewodnika ilustrowanego  po Kolegiacie w Kartuzach i Muzeum Kaszubskim. Poza tym pracownicy muzeum zamieszczają bieżące informacje na stronie www. oraz na muzealnym FB.

Powstał także film- trailer relacjonujący zwyczaj ścinania ptaka – kani.

Muzeum prowadzi na bieżącą ewidencję ISBN i zamieszcza informacje w BIP.

 

Działalność edukacyjna

W tym roku ferie zimowe przypadły pod koniec stycznia. W związku w muzeum na ten czas przygotowano  dla dzieci i młodzieży mnóstwo atrakcji.

Pierwszego dnia zimowych wakacji młodzi goście Muzeum wykonywali lampiony pod okiem Kamili Szelągowicz.   Nie mniejszą atrakcją okazało się wykonywanie lalek. Animatorka – pani Edyta Wreza przekazała wiedzę o tym, jak od podstaw wykonać lalkę.  

W kolejnych dniach  próbowano swoich sił w tkaniu na krośnie. Uczestnicy tworzyli  zabawki z wełny, biżuterię i maski, na których odwzorowywano owcę rasy kaszubskiej.

Drugi tydzień ferii rozpoczęły warsztaty artystyczne. Malowano na drewnie, szkle, tkaninie a także poznawano technikę decoupagu.

Na ostatnie spotkanie zaplanowano zajęcia kulinarne. Dzieci same wyrabiały ciasto i pod okiem opiekunów piekły wafle..  W feriach brały udział dzieci z Kartuz i okolicznych miejscowości. Środy – wyłączone z programu ferii - przeznaczone były dla gości z Trójmiasta, którzy chętnie skorzystali z oferty edukacyjnej Muzeum.  Dodatkową atrakcją dla nich był pokaz czesania runa i przędzenia wełny zaprezentowany przez panie z Klubu Kołowrotek.

    22 marca  2018 r. w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach odbyło sięuroczyste spotkanie, podczas którego ogłoszono wyniki konkursu na najładniejszą pisankę z okazji 95 lat miasta Kartuzy.  

Konkurs skierowany był  do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych (klas IV–VII), gimnazjów z terenu Kaszub a także do osób dorosłych.  Każda pisanka zgłoszona do udziału w konkursie miała być pracą wykonaną własnoręcznie. Konkurs miał na celu zachęcenie dzieci, młodzieży i dorosłych  do upowszechniania tradycji zdobienia jajek oraz własnych twórczych pomysłów na zdobienie pisanek oraz kultywowanie i promocję tradycji wielkanocnych. Na muzealny konkurs napłynęło 170 prac. Piękne pisanki zostały wykonane przez uczniów różnych szkół w tym także trójmiejskich. Estetyka, pomysłowość, talent i różnorodny sposób zdobienia zachwyciły jurorów. Komisja w składzie Marcin Plichta – Dyrektor Galerii Refektarz, Mirosława Kazana – Przewodnicząca Rady Muzeum, Elżbieta Kowalewska – Prezes ZKP/Kartuzy  oceniała prace konkursowe. Nagrody i dyplomy wręczył laureatom Burmistrz Kartuz – Mieczysław Grzegorz Gołuński.

Z okazji Dnia Kobiet przygotowano w muzeum bezpłatne warsztaty wykonywania kwiatów z bibuły. Spotkanie upłynęło w bardzo miłej atmosferze. Uczestniczki warsztatów dzieliły się z instruktorką własnymi pasjami, robótkami i innymi cudeńkami.

16 marca odbyły się w muzeum warsztaty wykonywania palm wielkanocnych, z których skorzystali uczniowie ze szkół kartuskich.

13  kwietnia 2018 r. w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach odbył się IV Gminny Konkurs Wiedzy o Franciszku Trederze – patronie Muzeum Kaszubskiego pod auspicjami Burmistrza Kartuz. Organizatorami konkursu było Muzeum Kaszubskie wraz z Towarzystwem Przyjaciół Muzeum Kaszubskiego im. F. Brzezińskiego  w Kartuzach. Konkurs był skierowany do uczniów szkół podstawowych Gminy Kartuzy. Do konkursu przystąpiło osiem szkół. Uczestnicy konkursu rozwiązywali test i krzyżówkę. Komisja w składzie Alicja Steinka, Ryszard Mielewczyk, Tadeusz Wanke oceniała prace konkursowe. Nagrody i dyplomy wręczył laureatom i opiekunom Burmistrz Kartuz – Mieczysław Grzegorz Gołuński i jego zastępca Sylwia Biankowska.

20 kwietnia w muzeum nastąpiło uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu Wiedzy o Kaszubach. Konkurs już po raz XXII został zorganizowany przez „Dziennik Bałtycki”. Do muzeum przybyli laureaci wraz opiekunami. Odebrali nagrody i wzięli udział w dodatkowych atrakcjach przygotowanych przez muzeum.

W   półroczu sprawozdawczym  Muzeum przystąpiło do akcji Weekend za pół ceny.

Ponadto przez cały okres sprawozdawczy obywały się dla dzieci w Muzeum cykliczne prezentacje Teatru Rzeźby Ireny Brzeskiej.  Poza tym zrealizowaliśmy kilkadziesiąt zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z całej Polski. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty wykonywania zabawek z filcu, zdobienie pisanek, malowanie na szkle, zajęcia z kaligrafii oraz bursztynowe ciekawostki. Pracownicy poza prowadzeniem zajęć edukacyjnych opowiadali  kilku tysiącom osób z kraju i za granicy o kulturze, zwyczajach i historii Kaszub. Miło jest nam również poinformować, że otrzymaliśmy list gratulacyjny od Starosty Kartuskiego za aktywne działania promujące kulturę, tradycję i tożsamość kaszubską wśród mieszkańców i turystów odwiedzających Stolicę Kaszub i Pomorze. Pani dyrektor Muzeum została nominowana przez redakcję „Dziennika Bałtyckiego” do nagrody „Osobowość Roku 2017” w Kartuskiem. W plebiscycie tym zajęła trzecie miejsce.

Muzeum otrzymało podziękowanie od Zrzeszenia Kaszubko-Pomorskiego za udział w Święcie Miasta Gdańska w dniach 25-27 maja 2018 r. Ponadto wraz z  Towarzystwem Przyjaciół Muzeum Kaszubskiego wzięliśmy udział w Festiwalu „Ludzie dla Ludzi”, który odbył się podczas Dni Powiatu Kartuskiego.

Muzeum promuje twórczość kaszubską, i wszystko co jest związane z naszym regionem. W tym roku,  wspólnie z Centrum Inicjatyw Edukacyjnych założyliśmy Kaszubski Ogród na terenie Muzeum Kaszubskiego.

Kaszubski ogród jest miejscem, w którym postanowiliśmy kultywować tradycje ogrodnicze naszych przodków. W ogrodzie, wspólnie z mieszkańcami, twórcami ludowymi, uczniami, nauczycielami, turystami posadziliśmy rodzime kwiaty, krzewy i warzywa.

 

W kwestii modernizacji i prac budowlanych Muzeum zleciło wykonanie dwóch projektów architektonicznych jeden na zmianę sposobu użytkowania poddasza budynku muzealnego tzw. gospodarczego, drugi na wykonanie kanalizacji deszczowej dla obu budynków Muzeum. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku.

 

Frekwencja

Muzeum każdego roku jest odwiedzane przez turystów z kraju i z za granicy. Odwiedzili nas goście z Niemiec, Czech, Słowacji, Rosji, Francji, Włoch, Kanady, USA, Wielkiej Brytanii i Ukrainy.

    Ponadto muzeum jest celem odwiedzin turystów i mieszkańców w ramach Spacerów letnich po Kartuzach organizowanego przez Burmistrza Kartuz w miesiącu lipcu i sierpniu.

Z oferty edukacyjnej muzeum skorzystało 2095 osób ( płatne warsztaty malowania, wykonywania biżuterii, lekcja z instruktorem).

    W półroczu sprawozdawczym w ramach płatnych biletów wstępu odwiedziły nas 7793 osoby. Bezpłatnie (wystawy, prelekcje, warsztaty, półkolonie zimowe, półkolonie letnie, Noc Muzeów, ścinanie kani, imprezy plenerowe, letnie spacery z przewodnikiem) 3512 osób.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MUZEUM

 

KASZUBSKIEGO W KARTUZACH ZA2016 ROK

            Muzeum Kaszubskie w Kartuzach za  2016 r. osiągnęło przychody w łącznej wysokości 559 437,04  co stanowi 105,3

6 % planu oraz poniosło koszty działalności w wysokości ogółem        523 477,70  tj. 98,58% planu.

Wynik finansowy za  2016 r. w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach wykazał zysk brutto w kwocie       35 954,99 zł.. Obowiązkowe obciążenia wyniku za 2015 r. nie wystąpiły.

I       PRZYCHODY

Na przychody Muzeum za 2016r. składały się następujące pozycje:

 

   1. Dotacja budżetowa na działalność podstawową    -  400 000,00 zł

 

    

   1. Przychody własne    -  120 389,26zł,

     w tym:

     - wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Muzeum – 67 037,84zł.,

     - opłaty za przewodnika  - 6 815,35 zł.,

     - opłaty za lekcje muzealne – 9 702,50zł.

     - przychody ze sprzedaży pozostałych usług  - 16,26zł.

     - przychody za sprzedaży towarów – 36 817,31zł.

 

   1. Pozostałe przychody operacyjne – 38 822,76 zł.

     w tym:

                - darowizny   -  2 400,00zł.

                - odszkodowanie  - 3 556,55 zł.

                - Starostwo Powiatowe - 25 000,00 zł.

 

   1. Przychody finansowe –  225,02zł.

   1. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI

Na  koszty Muzeum za  2016r.  składały się:

   1. Wynagrodzenia  -  266 418,09zł.

   2. Pochodne od wynagrodzeń  -  49 300,23 zł.

   3. Pozostałe koszty -   207 759,38 zł.

   1. WYNAGRODZENIA       266 418,09 zł

W  2016r. Muzeum poniosło wydatki na wynagrodzenia w wysokości  266 418,09 zł. co stanowi  99,41 % planu.

Na kwotę tą składają się następujące rodzaje wypłat:

  • wynagrodzenia osobowe pracowników :  237 384,09zł w tym:

  • wynagrodzenia bezosobowe -  29 034,00 zł           

   1. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ  49 300,23 ZŁ

Muzeum w  2016r. poniosło koszty dotyczące obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie  49 300,23 zł.

   1. POZOSTAŁE KOSZTY   207 759,38ZŁ

W  2016 roku w Muzeum pozostałe koszty wyniosły kwotę  207 759,38 zł., na którą składały się następujące rodzaje kosztów:

  • amortyzacja –  28 933,08 zł.

  • materiały  44 679,43 w tym:

- materiały konserwacyjne i remontowe -  8 543,69zł.

- środki czystości  - 3 434,69 zł.

- materiały biurowe  -  2 490,79 zł.

- wyposażenie nie zal. do środków trwałych  -  12 908,80zł.

- materiały do wystaw i warsztatów  -  9 170,63 zł.

- pren. prasy, ulotki, plakaty     -  4 293,74zł.

- materiały do imprez kulturalnych -  3 203,39 zł.

- zbiory biblioteczne – wyposażenie – 633,70 zł.

  • energia  33 702,38 zł w tym:

- energia elektryczna  - 11 175,62 zł.

 - energia gazowa  - 21 706,28zl.

 - woda, ścieki  - 820,48 zł.

  • usługi obce 70 092,95 zł w tym:

-  usługi remontowe  - 22 992,21zł

-  przeglądy, konserwacje  - 5 195,80zł.

-  usługi telekomunik. i pocztowe – 3 143,43 zł.

- dozór mienia, monitoring  -   5 370,96zł.

- usługi informatyczne  -  1 467,55zł.

- usługi dot. org. wstaw, festynów  -20 468,52 zł.

- nadzory incest., projekty  -  7 780,00 zł.

- pozostałe usługi obce  - 3 674,48zł.

  • świadczenia dla na rzecz pracowników -  6 409,55zł.

  • Podatki i opłaty oraz pozostałe koszty  14 005,92 zł

         w tym:

 -opłata za śmieci  -  1 118,97 zł

- podróże służbowe – 4 871,46  zł.

- ubezpieczenia majątkowe –   2 122,66  zł.

- podatek VAT  -  3 779,00zł.

- pozostałe koszty -   2 113,83 zł.

  • wartość sprzedanych towarów i usług  9 936,07zł.

 

 1. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

   1. NALEŻNOŚCI    0,00 ZŁ

Na dzień 31 grudnia 2016 roku stan należności z tytułu dostaw i usług wynosi  0,00 zł.

   1. ZOBOWIĄZANIA  13 878,85 zł

Na koniec dzień 31 grudnia 2016 r. stan zobowiązań wynosił  13 878,85zł i dotyczył następujących płatności:

  • z tytułu dostaw towarów i usług -    3 745,04zł

  • z tytułu składek na rzecz ubezpieczeń społecznych -   6 845,81zł

  • z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych -  3 288,00 zł

Na koniec  31 grudnia 2016 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Muzeum na bieżąco reguluje swoje zobowiązania, a wykazane salda zobowiązań niewymagalnych wynikają z bieżącego i prawidłowego funkcjonowania instytucji.

   1. ZATRUDNIENIE

Na dzień 31 grudnia  2016 roku stan zatrudnienia wynosił  5 osób przy 4,75 etatach.

   1. DOTACJE CELOWE

 Muzeum Kaszubskie w Kartuzach otrzymało dotacje celowe :

-- 60.000 zł na realizację zadania pn. Wymiana stolarki okiennej w  budynku głównym Muzeum Kaszubskiego. Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2016 r.

 Kwota dotacji zaliczana  jest do przychodów równolegle do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych w danym roku obrotowym.

 

 

Kartuzy, 27-02-2017r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

12 maj 2019
  Szanowni Państwo,   18 maja 2019 roku (sobota) o godz. 18.00 w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach odbędzie się kolejna edycja Nocy Muzeów. W Noc Muzeów - Muzeum Kaszubskie w Kartuzach zaprasza w św...

Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach
Copyright © 2012

Projekt i wykonanie: Projekt i realizacja: StudioArt.biz