Relacja z wykładu ks. Jana Perszona pt. „W stronę śmierci zdziczałej”.

Dzisiaj (16.11. br.) w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach odbył się ciekawy wykład ks. prof. dr. hab. Jana Perszona pt. „W stronę śmierci zdziczałej”.

Na spotkanie przybyli m.in. Wojciech Jaworowski, zastępca burmistrza Kartuz, Dariusz Las, kierownik Wydziału Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Eugeniusz Pryczkowski, historyk, znany regionalista, Ryszard Mielewczyk, przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach, nauczyciele, Renata Kiedrowska, wdowa po Wojciechu Kiedrowskim oraz wielu innych.

 

Śmierć jest obecna w powszechnym dyskursie społecznym, chociaż sprowadzona zostaje do faktu, wydarzenia, o którym najczęściej się informuje, nie próbując doszukiwać się w nim sensu.

Ksiądz profesor znawca tematu poruszył bardzo ważną kwestię filozofii śmierci, czym ona jest dzisiaj dla współczesnego świata. Czy potrafimy się z nią oswoić? Czy nie boimy się jej? Czy nie wypieramy jej z naszego życia?

 

Postęp medycyny, możliwości sztucznego podtrzymywania przy życiu za pomocą respiratora, sztucznego nawadniania i żywienia rozbudzają w nas nadzieje na uniknięcie śmierci. Ksiądz profesor dostrzega jednak problem postawy wobec śmierci. Omówił zmiany historyczne w jej spostrzeganiu. Obecnie śmierć jest z naszych obyczajów tak wymazana, że z trudem ją sobie wyobrażamy i pojmujemy. Kiedy nadchodzi wzywamy karetkę, a może wystarczy modlitwa, gromnica? Dawną postawę, kiedy śmierć była jednocześnie bliska, swojska, ksiądz profesor za Philippe Ariés nazywa oswojoną, zaś w obecnych czasach stała się „dzika”.

Śmierć „zdziczała" jest w opozycji do śmierci „oswojonej" charakterystycznej dla czasów, w których umierano wśród bliskich w domu, kiedy osoba umierająca miała okazję wspólnie się modlić, prosić o przebaczenie, wyrazić swoją wolę. Dzisiaj mamy przede wszystkim potrzebę kontrolowania zjawisk przy użyciu technologii i wiedzy, zaś osoby odchodzące „na drugą stronę” pozbawione są często ostatniego pożegnania z rodziną.

Temat trudny, poruszający, ale jakże prawdziwy.

 

Zaproszenie na wykład ks. Jana Perszona "W stronę śmierci zdziczałej?"

 

Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w
Kartuzach
serdecznie zaprasza

na wykład ks. prof. dr. hab. Jana Perszona
pt. „W stronę śmierci zdziczałej?”,

który odbędzie się 16 listopada o godz.17.00
w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach
przy ulicy Kościerskiej 1.

Wstęp wolny

 

Ksiądz Jan Perszon urodził się 1958r. w Wejherowie. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Luzinie, po ukończeniu której, w 1973 roku rozpoczął naukę w szkole średniej w Gdyni. Po zdaniu matury w 1977 roku podjął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Tam z rąk ks. biskupa Mariana Przykuckiego w roku 1983 otrzymał święcenia kapłańskie. Następnie pracował jako wikariusz w parafii Matki Kościoła w Tczewie. Odbył studia teologiczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które zakończył pracą doktorską pt: "Zwyczaje, obrzędy i wierzenia doroczne w rejonie wejherowskim".

W latach 1990-1994 sprawował urząd Dyrektora Biura Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół KUL. Następnie został delegatem rektora uniwersytetu ds. kontaktu z Polonią w Ameryce Północnej. Podczas swoich podróży po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie wygłaszał liczne odczyty i wykłady o charakterze naukowym i popularnonaukowym w tamtejszych instytutach oraz ośrodkach polonijnych. Jednocześnie od 1992 roku został wykładowcą teologii fundamentalnej i Mariologii w Kolegium Teologicznym w Gdyni i Gdańskim Instytucie Teologicznym.

Na podstawie opartego w istotnej mierze na wątkach ściśle związanych z kaszubszczyzną dorobku naukowego, a w szczególności rozprawy pt: "Na brzegu życia i śmierci. Zwyczaje, obrzędy oraz wierzenia pogrzebowe i zaduszkowe na Kaszubach", przeprowadził na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przewód habilitacyjny w 2000 roku. Od tego czasu został kierownikiem Zakładu Teologii Fundamentalnej i Religiologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Ksiądz Jan Perszon, kanonik honorowy Kapituły Archikatedralnej Gdańskiej, dr hab. teologii, członek Rady Kapłańskiej i Instytutu Stałej Formacji Kapłańskiej – Kaszuba, który ziemię kaszubską uczynił tematem przewodnim wielu publikacji, artykułów naukowych oraz książek: Godne zweki (1991), Na Jastra (1992), Na imia Bosci (1992), Króluj nam wiedno (1993), Sobotka w Jastarni (1993), Jastra na Helu (1994).

Nie można również pominąć znaczącej roli księdza jako jednego z organizatorów pieszych pielgrzymek kaszubskich, które od 1982 roku w miesiącu sierpniu wyruszają do Częstochowy na Jasną Górę najpierw z Torunia później ze Swarzewa a od dwóch lat z Helu.

Dokonania Księdza Jana Perszona oparte na kaszubskich fundamentach mocno posadowionych na luzińskim gruncie, przyczyniają się w znamienity sposób do rozpowszechniania wiedzy o naszym regionie, o Kaszubach ludziach i ziemi, w Polsce i w świecie

 


źródło opisu: http://www.luzino.pl/

Eksponat miesiąca - październik

 

Cierlica  w zbiorach Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach pochodzi z Kiełpina.  Służyła  do otłukiwania włókien lnu.  Składa się ze stojaka i miecza. Stojak tworzą dwa słupki połączone żerdkami. Cierlica tym różniła się od międlicy, że miała dwie szczeliny. Następnie włókno wyczesywano ręczną szczotką, aby usunąć resztki paździerzy i oddzielić pakuły od włókna długiego.

 

 

Umiejętność wykorzystywania naturalnych materiałów do wyplatania różnorodnych przedmiotów, przędzenia i tkania  znana była na Kaszubach od wieków.

 

Oprócz plecionkarstwa i powroźnictwa, tkactwo jest jedną z bardziej zaawansowanych odmian technik przeplatania.  Na przestrzeni XVIII - XIX wieku należało ono na Kaszubach do najpospolitszych zajęć rękodzielniczych.

 

Obróbką surowca lnianego i owczego oraz tkactwem zajmowały się głównie kobiety. Wykonywano zarówno tkaniny ubraniowe, jak i np. chodniki, tzw. szmaciaki. Prace związane z przygotowaniem przędzy  i wyrobem tkanin wykonywane były w okresie od późnej jesieni do przedwiośnia.

 

Mimo znacznego rozwoju przemysłu włókienniczego w II poł. XIX w., jeszcze co najmniej do II wojny światowej trwano na Kaszubach przy tradycyjnym ludowym tkactwie.

 

Najstarszych materiałów dotyczących tkactwa dostarczają okazy wydobyte w gdańskiej osadzie rzemieślniczo-rybackiej z czasów wczesnośredniowiecznych, gdzie wydobyto znaczne ilości tkanin jednobarwnych i pasiastych. Ponadto w 1936 r. na torfowisku Józefa Lewny w Łączyńskiej Hucie odkryto fragment plecionej maty. Wytworzona z dartego łyka,  jest najstarszym  materiałem z obszaru Polski (pochodzi z okresu neolitu ok. 4000-3000 p.n.e). Znajduje się ona w zbiorach naszego muzeum  - w Sali haftu.

 

 

Czytaj więcej...

Dzień Prządki

Panie z Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Kaszubskiego zaprezentują swoje wyroby rękodzielnicze m.in. lalki sznureczkowe, torby, szale, chusty wykonane na drutach i  szydełku itp.  Ponadto zaprezentują pokaz przędzenia, gręplowania, tkania a także szydełkowania i robienia na drutach. Wstęp wolny, dla szkół obowiązują zapisy.

 

Wernisaż prac graficznych Błażeja Kwidzińskiego

 

20 października 2018 r. w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach odbył się wernisaż prac graficznych Błażeja Kwidzińskiego.

 

Na wernisaż przybyło wiele osób, w tym rodzina, znajomi artysty,  a także członkowie Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Kaszubskiego i Towarzystwa Miłośników Kartuz.

 


Cieszę się, że młodzi ludzie czerpią inspiracje z dziedzictwa Kaszub, to bardzo ważne, gdyż pokazuje, że cenią spuściznę naszych przodków – powiedziała dyrektorka muzeum.

 

Na spotkaniu Pan Błażej omówił w bardzo ciekawy sposób proces tworzenia plakatu i skąd bierze inspiracje i pomysły na kolejne projekty.

 

Wydarzenie uświetniła swoim występem Marta Goluch – utalentowana wokalistka, która wprowadziła zebranych w wyjątkowy nastrój.

 

Błażej Kwidziński urodził się  w Kartuzach i tu na stałe mieszka. Z  wykształcenia jest inżynierem  informatykiem, absolwentem  Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Gdańsku. Grafik i fotograf z zamiłowania. Z Muzeum Kaszubskim w Kartuzach współpracuje od 2015 roku.

 

 

 

Spotkanie było niespotykane nie tylko ze względu na twórczość Błażeja Kwidzińskiego. Była to także okazja do przekazania do zbiorów Muzeum cennych artefaktów. Kartuskie muzeum wzbogaciło się o cenny śpiewnik Kaszuby, wydanie przedwojenne, który przekazała Barbara Kramp, a taże naczynia mosiężne podarowane przez Krystynę Grzymkowską.

 

Unikatowe dwa numery Karthäuser Zeitung, gazety wydawanej do 1923 r. w Kartuzach sprezentowała Renata Kiedrowska, za które szczególnie wdzięczna jest dyrektorka muzeum.

 

 

 

Aktualności

02 styczeń 2020
Plakat oraz karta uczestnika (pobierz)  
27 grudzień 2019
W sobotę 14 grudnia w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach odbył się koncert „Czësto nowé kaszëbsczé spiéwë swiatowé” w wykonaniu Kaszubskiego Duo Artystycznego „We Dwa Kònie”. Kaszubskie Duo tworzą absolwen...

Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach
Copyright © 2012

Projekt i wykonanie: Projekt i realizacja: StudioArt.biz