Zaproszenie na wernisaż wystawy Ryszarda Mielewczyka "Zima w obiektywie"

Relacja z wykładu ks. Jana Perszona pt. „W stronę śmierci zdziczałej”.

Dzisiaj (16.11. br.) w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach odbył się ciekawy wykład ks. prof. dr. hab. Jana Perszona pt. „W stronę śmierci zdziczałej”.

Na spotkanie przybyli m.in. Wojciech Jaworowski, zastępca burmistrza Kartuz, Dariusz Las, kierownik Wydziału Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Eugeniusz Pryczkowski, historyk, znany regionalista, Ryszard Mielewczyk, przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach, nauczyciele, Renata Kiedrowska, wdowa po Wojciechu Kiedrowskim oraz wielu innych.

 

Śmierć jest obecna w powszechnym dyskursie społecznym, chociaż sprowadzona zostaje do faktu, wydarzenia, o którym najczęściej się informuje, nie próbując doszukiwać się w nim sensu.

Ksiądz profesor znawca tematu poruszył bardzo ważną kwestię filozofii śmierci, czym ona jest dzisiaj dla współczesnego świata. Czy potrafimy się z nią oswoić? Czy nie boimy się jej? Czy nie wypieramy jej z naszego życia?

 

Postęp medycyny, możliwości sztucznego podtrzymywania przy życiu za pomocą respiratora, sztucznego nawadniania i żywienia rozbudzają w nas nadzieje na uniknięcie śmierci. Ksiądz profesor dostrzega jednak problem postawy wobec śmierci. Omówił zmiany historyczne w jej spostrzeganiu. Obecnie śmierć jest z naszych obyczajów tak wymazana, że z trudem ją sobie wyobrażamy i pojmujemy. Kiedy nadchodzi wzywamy karetkę, a może wystarczy modlitwa, gromnica? Dawną postawę, kiedy śmierć była jednocześnie bliska, swojska, ksiądz profesor za Philippe Ariés nazywa oswojoną, zaś w obecnych czasach stała się „dzika”.

Śmierć „zdziczała" jest w opozycji do śmierci „oswojonej" charakterystycznej dla czasów, w których umierano wśród bliskich w domu, kiedy osoba umierająca miała okazję wspólnie się modlić, prosić o przebaczenie, wyrazić swoją wolę. Dzisiaj mamy przede wszystkim potrzebę kontrolowania zjawisk przy użyciu technologii i wiedzy, zaś osoby odchodzące „na drugą stronę” pozbawione są często ostatniego pożegnania z rodziną.

Temat trudny, poruszający, ale jakże prawdziwy.

 

Zaproszenie na wykład ks. Jana Perszona "W stronę śmierci zdziczałej?"

 

Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w
Kartuzach
serdecznie zaprasza

na wykład ks. prof. dr. hab. Jana Perszona
pt. „W stronę śmierci zdziczałej?”,

który odbędzie się 16 listopada o godz.17.00
w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach
przy ulicy Kościerskiej 1.

Wstęp wolny

 

Ksiądz Jan Perszon urodził się 1958r. w Wejherowie. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Luzinie, po ukończeniu której, w 1973 roku rozpoczął naukę w szkole średniej w Gdyni. Po zdaniu matury w 1977 roku podjął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Tam z rąk ks. biskupa Mariana Przykuckiego w roku 1983 otrzymał święcenia kapłańskie. Następnie pracował jako wikariusz w parafii Matki Kościoła w Tczewie. Odbył studia teologiczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które zakończył pracą doktorską pt: "Zwyczaje, obrzędy i wierzenia doroczne w rejonie wejherowskim".

W latach 1990-1994 sprawował urząd Dyrektora Biura Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół KUL. Następnie został delegatem rektora uniwersytetu ds. kontaktu z Polonią w Ameryce Północnej. Podczas swoich podróży po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie wygłaszał liczne odczyty i wykłady o charakterze naukowym i popularnonaukowym w tamtejszych instytutach oraz ośrodkach polonijnych. Jednocześnie od 1992 roku został wykładowcą teologii fundamentalnej i Mariologii w Kolegium Teologicznym w Gdyni i Gdańskim Instytucie Teologicznym.

Na podstawie opartego w istotnej mierze na wątkach ściśle związanych z kaszubszczyzną dorobku naukowego, a w szczególności rozprawy pt: "Na brzegu życia i śmierci. Zwyczaje, obrzędy oraz wierzenia pogrzebowe i zaduszkowe na Kaszubach", przeprowadził na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przewód habilitacyjny w 2000 roku. Od tego czasu został kierownikiem Zakładu Teologii Fundamentalnej i Religiologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Ksiądz Jan Perszon, kanonik honorowy Kapituły Archikatedralnej Gdańskiej, dr hab. teologii, członek Rady Kapłańskiej i Instytutu Stałej Formacji Kapłańskiej – Kaszuba, który ziemię kaszubską uczynił tematem przewodnim wielu publikacji, artykułów naukowych oraz książek: Godne zweki (1991), Na Jastra (1992), Na imia Bosci (1992), Króluj nam wiedno (1993), Sobotka w Jastarni (1993), Jastra na Helu (1994).

Nie można również pominąć znaczącej roli księdza jako jednego z organizatorów pieszych pielgrzymek kaszubskich, które od 1982 roku w miesiącu sierpniu wyruszają do Częstochowy na Jasną Górę najpierw z Torunia później ze Swarzewa a od dwóch lat z Helu.

Dokonania Księdza Jana Perszona oparte na kaszubskich fundamentach mocno posadowionych na luzińskim gruncie, przyczyniają się w znamienity sposób do rozpowszechniania wiedzy o naszym regionie, o Kaszubach ludziach i ziemi, w Polsce i w świecie

 


źródło opisu: http://www.luzino.pl/

Eksponat miesiąca - październik

 

Cierlica  w zbiorach Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach pochodzi z Kiełpina.  Służyła  do otłukiwania włókien lnu.  Składa się ze stojaka i miecza. Stojak tworzą dwa słupki połączone żerdkami. Cierlica tym różniła się od międlicy, że miała dwie szczeliny. Następnie włókno wyczesywano ręczną szczotką, aby usunąć resztki paździerzy i oddzielić pakuły od włókna długiego.

 

 

Umiejętność wykorzystywania naturalnych materiałów do wyplatania różnorodnych przedmiotów, przędzenia i tkania  znana była na Kaszubach od wieków.

 

Oprócz plecionkarstwa i powroźnictwa, tkactwo jest jedną z bardziej zaawansowanych odmian technik przeplatania.  Na przestrzeni XVIII - XIX wieku należało ono na Kaszubach do najpospolitszych zajęć rękodzielniczych.

 

Obróbką surowca lnianego i owczego oraz tkactwem zajmowały się głównie kobiety. Wykonywano zarówno tkaniny ubraniowe, jak i np. chodniki, tzw. szmaciaki. Prace związane z przygotowaniem przędzy  i wyrobem tkanin wykonywane były w okresie od późnej jesieni do przedwiośnia.

 

Mimo znacznego rozwoju przemysłu włókienniczego w II poł. XIX w., jeszcze co najmniej do II wojny światowej trwano na Kaszubach przy tradycyjnym ludowym tkactwie.

 

Najstarszych materiałów dotyczących tkactwa dostarczają okazy wydobyte w gdańskiej osadzie rzemieślniczo-rybackiej z czasów wczesnośredniowiecznych, gdzie wydobyto znaczne ilości tkanin jednobarwnych i pasiastych. Ponadto w 1936 r. na torfowisku Józefa Lewny w Łączyńskiej Hucie odkryto fragment plecionej maty. Wytworzona z dartego łyka,  jest najstarszym  materiałem z obszaru Polski (pochodzi z okresu neolitu ok. 4000-3000 p.n.e). Znajduje się ona w zbiorach naszego muzeum  - w Sali haftu.

 

 

Czytaj więcej...

Dzień Prządki

Panie z Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Kaszubskiego zaprezentują swoje wyroby rękodzielnicze m.in. lalki sznureczkowe, torby, szale, chusty wykonane na drutach i  szydełku itp.  Ponadto zaprezentują pokaz przędzenia, gręplowania, tkania a także szydełkowania i robienia na drutach. Wstęp wolny, dla szkół obowiązują zapisy.

 

Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach
Copyright © 2012

Projekt i wykonanie: Projekt i realizacja: StudioArt.biz