Eksponat miesiąca - marzec

 

 

ORZEŁ STAROSTY POWIATOWEGO W KARTUZACH

 

 

Godło pochodzi z gabinetu Starosty Powiatowego w Kartuzach Jana Beliny. Okres jego urzędowania obejmował lata 1937 - 1939 

 

Jan Belina urodził się 20 grudnia 1890 r. w Zarszynie (dawna Galicja, obecnie województwo podkarpackie - Bieszczady). W tej miejscowości ukończył szkołę podstawową, następnie uczęszczał do gimnazjum w Sanoku, gdzie zdał egzamin maturalny. Po maturze był słuchaczem wydziału prawa i nauk politycznych C. K. Uniwersytetu we Lwowie. Studia ukończył z tytułem magistra prawa.

 

W czasie I wojny światowej walczył jako oficer i dostał się do niewoli rosyjskiej. Po wojnie pracował jako referendarz w Starostwie w Rzeszowie, skąd po kilku latach został przeniesiony do Grudziądza na stanowisko wicestarosty, a następnie do Kartuz na stanowisko Starosty Powiatowego.

 

Po wybuchu II wojny światowej w 1939 r. cała rodzina musiała opuścić Kartuzy i pociągiem ewakuacyjnym - pod ciągłym bombardowaniem Niemców - dojechała do miejsca przeznaczenia - Chełma Lubelskiego. Tam spotkała się z Ojcem, który w ostatniej chwili opuścił Kartuzy i dotarł szczęśliwie do Chełma.

 

Stąd rodzina Starosty Jana Beliny udała się przez Sarny, Równe do Lwowa i tu zastała ją wkraczająca Armia Czerwona. Następnie udała się do rodziny do Drohobycza,  gdzie przeżyła dalsze kilka miesięcy.

 

Po zakończeniu wojny Jan Belina wraz z rodziną wrócił  do Kartuz.  Po wojnie ówczesne władze miejskie i powiatowe nie zaproponowały mu pracy. Starosta Jan Belina zmarł w dniu 12 października 1948 r. i pochowany został na Cmentarzu Parafialnym w Kartuzach.

 

Godło pochodzi z okresu urzędowania Jana Beliny jako ostatniego przedwojennego starosty. Jest to   odlew  gipsowy  o wymiarach 25x 40cm . Ofiarodawcą był pan Jan Czapiewski dyrektor RADBURU w Somoninie.
Godło pochodzi prawdopodobnie z 1933 roku i jest  symbolem państwa polskiego.  

 

W okresie okupacji hitlerowskiej symbol polskości – orzeł biały- przechodził z rak do rąk anonimowych bohaterów tej ziemi, którzy z narażaniem życia ukrywali symbol państwa polskiego, a których nazwisk nie udało się ustalić.

 

W 1989 r.  – roku przemian w Polsce  oraz przypadającej wówczas 50 rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej, Jan Wegner uznał, że nadszedł czas, aby godło przekazać w godne ręce. Ofiarował je  Panu Janowi Czapiewskiemu. Po kolejnych 5 latach, w 1994 r., w 75 rocznicę powrotu Kaszub i Kartuz do Polski, obaj panowie uznali jednomyślnie, iż orzeł jako wyraz dumy i chwały Kaszubów winien znaleźć się w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach, w miejscu swego godnego przeznaczenia.

 

Zaproszenie na warsztaty wykonywania kwiatów z bibuły i krepy

Spotkanie autorskie z dr. n. hum. Romualdem Tadeuszem Bławatem

W czwartek 22 lutego o godz. 17.00 w siedzibie Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach odbyło się spotkanie autorskie z dr. n. hum. Romualdem Tadeuszem Bławatem, autorem książki "Stolem z morza i Kaszub. Życie i twórczość Mariana Mokwy (1889-1987)".


Spotkaniu towarzyszyła wystawa kilku prac artysty, użyczonych przez Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.


Publikacja o Marianie Mokwie – wybitnym maryniście jest rozprawą doktorską Romualda Bławata, uzupełnioną o nowe fakty i ciekawostki z życia artysty. Romuald Tadeusz Bławat jest doktorem nauk humanistycznych, stypendystą Centro Incontri e Studi Europei w Rzymie, a także współautorem i realizatorem międzynarodowych projektów finansowanych przez Unię Europejską.
Autor publikacji przybliżył gościom Muzeum postać Mariana Mokwy, wskazując jego działalność malarską, społeczną oraz patriotyczną. Jako ciekawostkę podał fakt sponsorowania przez malarza wyjazdu Antoniego Abrahama na konferencję w Wersalu. Ponadto opowiedział co stało się z pracami Mokwy po zdobyciu przez Niemców Gdyni. Wszystkie prace M. Mokwy, przedstawiające klęski niemieckich wojsk i sławiące polskiego żołnierza, z Galerii Morskiej zostały przez nich spalone. Ocalały jedynie prace tematycznie obojętne. Po wojnie Marian Mokwa stworzył apoteozę morskiej historii Polski.


W spotkaniu wzięli udział: Marcin Plichta, Dyrektor Galerii Refektarz, Mirosława Kazana, Przewodnicząca Rady Muzeum, dr Elżbieta Bugajna, poetka kaszubska, mieszkańcy Kartuz, młodzież z Zespołu Szkół w Kiełpinie, członkowie Kręgu Arasmusa, członkowie Towarzystwa Miłośników Kartuz i Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Kaszubskiego.

Autor, Romuald Bławat miał okazję podpisywać swoją książkę, nie brakowało
chętnych do pozyskania autografu lub dedykacji.

 

Marian Mokwa (ur. 9 kwietnia 1889 w Malarach, zm. 15 czerwca 1987 w Sopocie) – malarz, podróżnik i działacz społeczny. Urodził się w Malarach, miejscowości leżącej obecnie w granicach Borska (gmina Karsin, pow. kościerski).
W roku 1906 wstąpił na Akademię Sztuk Pięknych w Norymberdze, następnie po jednym semestrze przeniósł się do akademii monachijskiej, a po roku do Berlina, gdzie w latach 1908-1909 uczęszczał do pracowni W. Schtivera i A.Vogla.W tym okresie malował głównie akwarele. Należy do najpopularniejszych artystów na Wybrzeżu. Tworzył przez ponad 80 lat. Jego nazwisko kojarzy się nieodzownie z marynistyką, choć w jego dorobku znalazły się pejzaże orientalne, kaszubskie i tatrzańskie, weduty (widoki), kwiaty, portrety i batalistyka.

 

 

Konkurs na najładniejszą pisankę z okazji 95 lat miasta Kartuzy

 Konkurs na najładniejszą pisankę z okazji 95 lat miasta Kartuzy

 

 

 

 

Karta zgłoszenia (PDF) - do pobrania i wydrukowania

 

 

Regulamin konkursu „ Pisanka z okazji 95 lat miasta Kartuzy”

 

 

 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych (klas IV–VII), gimnazjów z terenu Kaszub a także do osób dorosłych.

 

2. Każda pisanka zgłoszona do udziału w konkursie musi być pracą wykonaną własnoręcznie.

 

3. Do pisanki powinien zostać dołączony zwięzły opis

 

4. Pisanka może zostać wykonana z dowolnych materiałów i dowolną techniką, (nie tylko z wydmuszek gęsich, kaczych czy też innych jaj).

 

5. Pracę należy podpisać w następujący sposób: imię i nazwisko autora/ autorów, wiek, adres i telefon/ e-mail, klasa, nazwa szkoły.

 

6. Prace konkursowe oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:

 

  • szkoła podstawowa kl. IV–VII

  • Gimnazjum

  • Dorośli

 

7.Powołane przez Organizatora Jury oceni pisanki oraz sposób ich prezentacji (opakowanie).

 

8.Najciekawsze prace zostaną nagrodzone. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii.

 

9. Prace należy składać do 20 marca w siedzibie Muzeum Kaszubskiego im. Franciszka Tredera w Kartuzach z dopiskiem: konkurs pt. „Pisanka z okazji 95 lat miasta Kartuzy”

 

10. Termin rozstrzygnięcia i wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach. Nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo i zaproszeni na wręczenie nagród w dniu 22 marca 2018r .

 

11. Organizatorem konkursu jest Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach ul. Kościerska 1, 83-300 Kartuzy, tel. 58 681 14 42, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

12. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestnika w artykułach prasowych, stronach internetowych i innych publikacjach (Dz.U.Nr 133 poz. 883)

 

13. W sprawach nieregulowanych regulaminem ostateczne decyzje podejmuje organizator.

 

14. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu.

 

15. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

 

 

 

Uwaga! Termin zgłoszenia pisanek do konkursu upływa 20 marca 2018 r. o godz. 16.00

 

Zaproszenie na spotkanie autorskie z dr. n. hum. Romualdem Tadeuszem Bławatem

Marian Mokwa (ur. 9 kwietnia 1889 w Malarach, zm. 15 czerwca 1987 w Sopocie) – malarz, podróżnik i działacz społeczny. Urodził się w Malarach, miejscowości leżącej obecnie w granicach Borska (gmina Karsin, pow. kościerski).

W roku 1906 wstąpił na Akademię Sztuk Pięknych w Norymberdze, następnie po jednym semestrze przeniósł się do akademii monachijskiej, a po roku do Berlina, gdzie w latach 1908-1909 uczęszczał do pracowni W. Schtivera i A.Vogla.

W tym okresie malował głównie akwarele. Należy do najpopularniejszych artystów na Wybrzeżu. Tworzył przez ponad 80 lat. Jego nazwisko kojarzy się nieodzownie z marynistyką, choć w jego dorobku znalazły się pejzaże orientalne, kaszubskie i tatrzańskie, weduty (widoki), kwiaty, portrety i batalistyka.

 

„Romuald Tadeusz Bławat jest doktorem nauk humanistycznych, stypendystą Centro Incontri e Studi Europei w Rzymie, a także współautorem i realizatorem międzynarodowych projektów finansowanych przez Unię Europejską. Autor wstępów do książek historycznych i wielu artykułów z dziedziny historii sztuki i ochrony zabytków publikowanych w pismach naukowych i centralnych periodykach.”

Aktualności

31 grudzień 2018
  SZOPKA GWIAZDKOWA   Autor: Leon Okrój   Miejsce powstania: Karwieńskie Błota   Rzeźba przedstawiająca stajenkę z drzwiczkami, którymi można ją zamknąć jak skrzynkę. Wewnątrz niej znajdują s...
10 grudzień 2018
W piątek (7 grudnia) odbył się wernisaż wystawy "Zima w obiektywie" pana Ryszarda Mielewczyka. Spotkanie swoim występem uświetniła pani Marta Goluch. Wszyscy goście mogli odczuć atmosferę zbliżający...

Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach
Copyright © 2012

Projekt i wykonanie: Projekt i realizacja: StudioArt.biz