Europejska Noc Muzeów

Niedługo kolejna edycja Europejskiej Nocy Muzeów. Na tę okazję przygotowujemy dla Państwa wyjątkowe atrakcje. Szczegóły wkrótce.

IV Gminny Konkurs Wiedzy o Franciszku Trederze

13  kwietnia 2018 r. w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach odbył się IV Gminny Konkurs Wiedzy o Franciszku Trederze – patronie Muzeum Kaszubskiego pod auspicjami Burmistrza Kartuz.

Organizatorami konkursu było Muzeum Kaszubskie wraz z Towarzystwem Przyjaciół Muzeum Kaszubskiego im. F. Brzezińskiego  w Kartuzach. Konkurs był skierowany do uczniów szkół podstawowych Gminy Kartuzy. Do konkursu przystąpiło osiem szkół. Frekwencja była stuprocentowa. Celem konkursu było przybliżenie uczniom postaci Franciszka Tredera – założyciela i patrona Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach.  Ponadto organizatorzy chcieli rozpropagować wiedzę o samym Muzeum Kaszubskim i Kaszubach.

Uczestnicy konkursu rozwiązywali test i krzyżówkę. Komisja w składzie Alicja Steinka, Ryszard Mielewczyk, Tadeusz Wanke oceniała prace konkursowe.

Nagrody i dyplomy wręczył laureatom i opiekunom Burmistrz Kartuz – Mieczysław Grzegorz Gołuński i jego zastępca Sylwia Biankowska.


I miejsce:
ZKiW w Brodnicy Górnej
Uczniowie:

 • Kinga Recław
 • Zofia Kempa
 • Florian Dera

II miejsce:
SP nr 2 w Kartuzach

 • Nadia Wolska
 • Rozalia Formella
 • Oliwia Grzonka

III miejsce:
ZKiW Dzierżążno
Uczniowie:

 • Seweryn Cybulski
 • Agata Ziółek
 • Dawid Głodowski  

III miejsce ex aequo:
SP Grzybno
Uczniowie:

 • Jakub Paczoska
 • Piotr Kaszuba
 • Anna Turzyńska


Dziękujemy za udział również Szkole Podstawowej w Mirachowie, Szkole Podstawowej nr 1 w Kartuzach,  Szkole Podstawowej nr 5 w Kartuzach, Zespołowi Szkół w Kiełpinie. Dla wszystkich zebranych wystąpiła Irena Brzeska z swoim autorskim spektaklem w ramach Teatru Rzeźby.

 

Eksponat miesiąca - kwiecień

 

 

Płaskorzeźba z gliny przedstawiająca Mękę Chrystusa na Krzyżu.

Płaskorzeźba z widocznymi śladami polichromii powstała około 1880 roku. Na pierwszym planie przedstawia postać ukrzyżowanego Jezusa, po obu Jego stronach znajdują się dwie postaci kobiece – Maria Matka Jego i Maria Magdalena. U dołu krzyża wyrzeźbiona trupia czaszka.

Na odwrocie płaskorzeźby adnotacja „dar ks. prob. Dr Połomskiego”. Losy ks. Leona Połomskiego były tragiczne. W tym miejscu warto przypomnieć biogram tego kapłana.

Ksiądz dr Leon Połomski urodził się 28 czerwca 1875 r. w Gdańsku, w rodzinie Ludwika urzędnika celnego i Teofili. Po ukończeniu szkoły powszechnej kształcił się w Collegium Marianum w Pelplinie oraz w gimnazjum brodnickim, gdzie w 1897 r. uzyskał świadectwo maturalne. Następnie studiował w seminarium duchownym w Pelplinie i 17 marca 1901 r. przyjął święcenia kapłańskie. Jako wikariusz pracował w Kielnie, Pucku, Grzybnie, potem jako administrator w Niezabyszewie, jako wikary w Wielowiczu, proboszcz w Strzelnie, zaś 27 kwietnia 1927 r. został proboszczem w Kartuzach. W Kartuzach udzielał się w organizacjach społeczno-narodowych, troszcząc się przede wszystkim o rozwój oświaty w środowiskach wiejskich.

25 maja 1940 roku został aresztowany (według relacji siostry ks. Połomskiego 16 czerwca 1940 r.) i uwięziony przez Gestapo. Był proboszczem w kościele poklasztornym w Kartuzach, który oddał w 1920 r. gminie ewangelickiej kamień pamiątkowy z pobytu króla pruskiego Fryderyka Wilhelma IV. Kamień ów został wówczas przekazany pastorowi ewangelickiemu Wernerowi Müllerowi. Obaj księża znali się już od 1927 r. dobrze się rozumiejąc i przyjaźniąc. Gdy więc ks. Połomski trafił do obozu koncentracyjnego w Stutthofie niemiecki pastor Müller poszedł osobiście do kierownika NSDAP w Kartuzach Fritza Gutjahra prosząc o ratowanie swego polskiego przyjaciela.

Jednak jego wstawiennictwo nie było skuteczne. Ks. L. Połomski w Stutthofie był już tylko numerem 9981 i musiał ciężko pracować. Przy tej pracy został ciężko pobity i zmarł w dniu 5 sierpnia 1940 r. (siostra ks. Połomskiego przekazała w relacji datę 3 sierpnia). 3 sierpnia 1965 r., w 25 – lecie śmierci księdza Połomskiego zorganizowano w Kartuzach uroczystą mszę św. w intencji kapłana.

Pisanka z okazji 95 lat miasta Kartuzy

 22 marca 2018 r. w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego ogłoszono wyniki konkursu na najładniejszą pisankę z okazji 95 lat miasta Kartuzy.

 

Organizatorami konkursu było Muzeum Kaszubskie im. F. Tredera wraz z Towarzystwem Przyjaciół Muzeum Kaszubskiego im. F. Brzezińskiego w Kartuzach.

 

Konkurs był skierowany Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych (klas IV–VII), gimnazjów z terenu Kaszub a także do osób dorosłych. Każda pisanka zgłoszona do udziału w konkursie miała być pracą wykonaną własnoręcznie. Konkurs miał na celu zachęcenie dzieci, młodzieży i dorosłych do upowszechniania tradycji zdobienia jajek oraz własnych twórczych pomysłów na zdobienie pisanek oraz kultywowanie i promocję tradycji wielkanocnych.

 

Na muzealny konkurs napłynęło 170 prac. Piękne pisanki zostały wykonane przez uczniów różnych szkół w tym także trójmiejskich. Estetyka, pomysłowość, talent i różnorodny sposób zdobienia zachwyciły jurorów. Niestety mogliśmy przyznać tylko kilka nagród.

 

Komisja w składzie Marcin Plichta – Dyrektor Galerii Refektarz, Mirosława Kazana – Przewodnicząca Rady Muzeum , Elżbieta Kowalewska – Prezes ZKP O Kartuzy oceniała prace konkursowe. Nagrody i dyplomy wręczył laureatom Burmistrz Kartuz – Mieczysław Grzegorz Gołuński.

 

 

 

KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE

I miejsce:

Kinga Kuziemkowska ZKiW Stężyca

 

II miejsce:

Martyna Płotka SP Lisie Jamy

 

III miejsce:

Aleksandra Drewing SP Łapalice

 

Wyróżnienia

Karolina Mielewczyk SP 2 Kartuzy

Oliwia Jeżewska SP Łapalice

Magdalena Miłosz SP 2 Kartuzy

Wiktoria Krawczyk ZKiW Brodnica Górna

Kacper Wydrowski SP Prokowo

 

 

KATEGORIA GIMNAZJUM

I MIEJSCE:

Małgorzata Król, Wiktor Drywa Katolicka Szkoła Podstawowa w Kartuzach

 

II MIEJSCE:
Julia Tusk Zespół Szkół nr 2 w Kartuzach

 

III MIEJSCE:

Oliwia Elgert, Gracja Elgert, Aleksandra Myszk

Katolicka Szkoła Podstawowa w Kartuzach

 

KATEGORIA DOROŚLI:

I miejsce: Alicja Serkowska

I miejsce ex aequo Elżbieta Brzeska

II miejsce: Anita Joskowska

III miejsce: Zofia Kuchta

Wyróżnienie Danuta Grabowska

 

 

Serdecznie wszystkim dziękujemy, uczestnikom, rodzicom, nauczycielom, dyrekcji, dorosłym za trud i poświęcony czas dla nas.

 

 

REGULAMIN IV KONURSU WIEDZY O FRANCISZKU TREDERZE

 

Pod linkami poniżej zamieszczamy REGULAMIN IV KONURSU WIEDZY O FRANCISZKU TREDERZE – PATRONIE MUZEUM KASZUBSKIEGO W KARTUZACH oraz KARTĘ ZGŁOSZENIA

 

Regulamin konkursu (PDF)

Karta zgłoszenia (PDF)

 

 

Aktualności

31 grudzień 2018
  SZOPKA GWIAZDKOWA   Autor: Leon Okrój   Miejsce powstania: Karwieńskie Błota   Rzeźba przedstawiająca stajenkę z drzwiczkami, którymi można ją zamknąć jak skrzynkę. Wewnątrz niej znajdują s...
10 grudzień 2018
W piątek (7 grudnia) odbył się wernisaż wystawy "Zima w obiektywie" pana Ryszarda Mielewczyka. Spotkanie swoim występem uświetniła pani Marta Goluch. Wszyscy goście mogli odczuć atmosferę zbliżający...

Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach
Copyright © 2012

Projekt i wykonanie: Projekt i realizacja: StudioArt.biz