WARSZTATY WYKONYWANIA PALM WIELKANOCNYCH

w Muzeum Kaszubskim im. F. Tredera w Kartuzach 

28 marca (sobota)  od godz.11.00 do godz. 15.00

 

Czytaj więcej...

NIGHT WITH Number PI

Night of the number π is a part of the Year of Mathematics in Pomerania announced by the Pomorskie Regional Assembly. The aim of this initiative is to promote mathematics. On this day in Kartuzy Kashubian Museum has prepared many activities for students of primary and secondary schools over.

Czytaj więcej...

NOC Z PI

Noc z liczbą π to jeden z elementów Roku Matematyki na Pomorzu ogłoszonego przez Sejmik Województwa Pomorskiego. Celem tej inicjatywy jest promowanie matematyki. Na ten dzień Muzeum Kaszubskie w Kartuzach  przygotowało mnóstwo atrakcji dla uczniów szkół podstawowych i ponad gimnazjalnych.

Czytaj więcej...

NOC Z LICZBĄ PI

NOC Z LICZBĄ PI

NOC Z PI

Noc z liczbą π to jeden z elementów Roku Matematyki na Pomorzu ogłoszonego przez Sejmik Województwa Pomorskiego. Celem tej inicjatywy jest promowanie matematyki. Na ten dzień Muzeum Kaszubskie w Kartuzach  przygotowało mnóstwo atrakcji dla uczniów szkół podstawowych i ponad gimnazjalnych. 

Czytaj więcej...

Warsztaty malarskie

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na warsztaty malarskie, które odbędą się w dniach 25- 27 marca. 

Na zajęciach będziemy malować wzorami kaszubskimi wydmuszki z jaj gęsich, kaczych i kurzych.

Ponadto zaprezentujemy prezentację multimedialną dotyczącą zwyczajów wielkanocnych na Kaszubach. 

 

Aktualności

02 styczeń 2020
Plakat oraz karta uczestnika (pobierz)  
27 grudzień 2019
W sobotę 14 grudnia w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach odbył się koncert „Czësto nowé kaszëbsczé spiéwë swiatowé” w wykonaniu Kaszubskiego Duo Artystycznego „We Dwa Kònie”. Kaszubskie Duo tworzą absolwen...

Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach
Copyright © 2012

Projekt i wykonanie: Projekt i realizacja: StudioArt.biz