Zaproszenie na wernisaż wystawy fotografii Ryszarda Mielewczyka "Jesień się zaczyna"

 

Zaproszenie na inaugurację – uroczyste otwarcie budynku muzealnego oraz na wernisaż wystawy "WIATR OD MORZA W STO LAT PÓŹNIEJ"

 

Otrzymaliśmy dwie cenne pozycje książkowe

 

Szanowni Państwo,

 

W sierpniu otrzymaliśmy od Pana Andrzeja Buslera, prezesa gdyńskiego oddziału ZKP, dwie cenne pozycje. Są nimi książki: Karthaus und die Karthäuser Schweiz Wilhelma Schwandta z 1913 r. i nieco młodsza Die Kreis Karthaus ein westpreuβisches Heimatbuch Wilhelma Brauera. Obie publikacje, pieczołowicie przechowywane przez Panią Renatę Kiedrowską, jako pamiątki po swoim mężu Wojciechu dzięki uprzejmości pana Andrzeja trafiły do zbiorów Muzeum Kaszubskiego. Artefakty mają ogromną wartość historyczną, a także sentymentalną. Zawarte w nich odręczne autografy Wojciecha Kiedrowskiego i Wilhelma Brauera są wspaniałym dowodem istnienia wybitnych postaci historycznych w Kartuzach.

 

Wilhelm Brauer był pastorem, malarzem, pisarzem. Ze szkicownikiem w ręku zwiedzał Kartuzy, kościół poklasztorny, jezioro Ciche, Klasztorne i Czarne, Górę Spiczastą, Wzgórze Hawkego i inne punkty widokowe. W 1978  roku opracował i doprowadził do wydania publikacji o powiecie kartuskim.

 

Wojciech Kiedrowski wieloletni redaktor miesięcznika „Pomerania”, wydawca kaszubski, założyciel Oficyny Czec. Więcej informacji o nim można znaleźć w książce Andrzeja Buslera, W hołdzie Wielkiemu Kaszubie. Wojciech Kiedrowski (1937–2011), Wydano z okazji 75. Rocznicy urodzin Wojciecha Kiedrowskiego, Gdynia 2012.

 

 

 

Wilhelm Schwand był jednym z tych pisarzy, którzy porównywali krajobraz powiatu kartuskiego do Szwajcarii. Jednakże w tytule przewodnika używa określenia Szwajcaria Kartuska ( zamiast częściej używanego sformułowania – Szwajcaria Kaszubska). Przewodnik powstał w tym samym czasie (1913) co przewodnik A. Majkowskiego Zdroje Raduni.

 

 W pierwszej części omówiony jest dojazd z Gdańska do Kartuz, Kartuzy i ich ciekawostki (samo miasto i klasztor) oraz okolice miasta. Druga część przewodnika to rozprawy krajoznawcze specjalistów z różnych dziedzin (m. in. na temat flory i fauny okolic Kartuz, prehistorii Kaszub, interesujących kościołów, budownictwa wiejskiego i sztuki ludowej). Przewodnik zawiera również praktyczne informacje na temat przydatnych kartuskich adresów, oznaczeń turystycznych, a przed kartą tytułową znajdziemy reklamy hoteli i kawiarenek. Książka wydana została w gdańskiej oficynie A. W. Kafemanna.

 

 

Relacja z promocji Kartuskich Zeszytów Muzealnych

 

8 sierpnia, w Muzeum Kaszubskim odbyła się promocja Kartuskich Zeszytów Muzealnych - wydawnictwa wznowionego po latach. Na spotkanie z autorami trzeciego numeru, Bartoszem Gondkiem, Barbarą Kąkol, Marianem Jelińskim i Krzysztofem Kowalkowskim przybyło mnóstwo mieszkańców. Byli także Marek Adamkowicz kierownik oddziału Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku, dr Tomasz Rembalski, prof. Marian Szarmach.

 

Partnerem wydarzenia był kartuski oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

 

W pierwszej kolejności głos oddano recenzentowi zeszytów - dr. Tomaszowi Rembalskiemu. Zaapelował do obecnych, by spisywali swoje wspomnienia, szczególnie o okresie PRL, który nie był „różowy”, ale ważny z punktu widzenia historyka. Jest to ważne żeby następne pokolenia miały autentyczny materiał badawczy.

 

Spotkanie prowadził Barotsz Gondek, który przedstawił zawartość rocznika muzeum. Barbara Kąkol, dyrektor Muzeum Kaszubskiego, zajęła się tematyką Kaszubów w Katyniu. Zawarła w publikacji około 40 krótkich biogramów tych, których dokumenty udało się odszukać. Na spotkaniu obecny był prof. Marian Szarmach, syn zamordowanego dyrektora szkoły podstawowej w Dzierzążnie, który przekazał muzeum rodzinne dokumenty.

 

Marian Jeliński z Żukowa przygotował tekst o germanizacji nazw miejscowości w gminie Sierakowice, zaś Krzysztof Kowalkowski wspomniał księdza Edmunda Jana Kowalkowskiego, urodzonego w Goręczynie, dekoratora kościołów w Kartuzach i Sianowie.

 

Bartosz Gondek przypomniał postać generała Ślaskiego, uczestnika walk przeciwko bolszewikom, który spoczywa na cmentarzu parafialnym w Żukowie. 

 

Kartuskie Zeszyty Muzealne to kontynuacja Kaszubskich Zeszytów Muzealnych, które ukazywały się w latach 1993 - 2010. Wznowiono je w 2016 roku już pod nazwą Kartuskie Zeszyty Muzealne. Pierwszy rocznik poświęcony był Muzeum Kaszubskiemu i jego twórcy, Franciszkowi Trederowi. W drugim roczniku zawarto materiały o żołnierzach Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

 

Spotkanie w muzeum rozpoczął energetyczny występ Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Kaszuby, który zresztą wszystkich zachwycił.

 

Kartuskie Zeszyty Muzealne można nabyć w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach.

 

Zaproszenie na promocję trzeciego numeru Kartuskich Zeszytów Muzealnych

Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach
Copyright © 2012

Projekt i wykonanie: Projekt i realizacja: StudioArt.biz