1945 - powstanie Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach

1945 - powstanie Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach

 1.05.1947      - oficjalne otwarcie Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach

1948/1950  -   Muzeum pod zarządem  Towarzystwa Miłośników Muzeum Kaszubskiego  im. A. Majkowskiego w Kartuzach, którego  prezesem był dr  A.Bukowski

1949      - zorganizowanie pierwszej  wystawy sztuki ludowej Kaszub

1.01.1950      -  upaństwowienie Muzeum 

1.01.1950  -     Franciszek Treder został pierwszym kierownikiem Muzeum   Kaszubskiego

1974       - powołanie na kierownika muzeum Barbary Wieczorek

1979   -  z okazji 30 -lecia działalności Muzeum zostało odznaczone medalem  Zasłużony Ziemi Gdańskiej 

1980    -  Franciszek Treder otrzymał najwyższe wyróżnienie Zarządu  Głównego ZKP w w Gdańsku Medal Stolema

20.08.1980      - po długiej chorobie zmarł założyciel,  długoletni kierownik i  kustosz Muzeum Franciszek Treder

1987      -  Muzeum Kaszubskie odwiedziła Minister Oświaty i Wychowania   NRD Margot Honecker  żona Ericha Honeckera

1.09.1989        -  dyrektorem Muzeum Kaszubskiego został Norbert Maczulis

1991    -  jedna z ulic w Kartuzach,  z inicjatywy Norberta Maczulisa otrzymała  nazwę Franciszka Tredera 

1991    -   wizyta w Muzeum Wicemarszałka Sejmu RP Tadeusz Fiszbacha 

1991 -1992    -    reaktywowanie Towarzystwa Miłośników Muzeum im. dra   A. Majkowskiego i nadanie mu  imienia Franciszka Tredera

 1993      - wydanie pierwszego rocznika Muzeum Kaszubskie Zeszyty Muzealne

1995     - nadanie Muzeum Kaszubskiemu imienia  Franciszka Tredera 

16.07.1995   - wizyta w Muzeum  Prezydenta RP Lecha Wałęsy 

1997    - jubileusz 50 lecia istnienia Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach

8.11.1998     - odsłonięcie na dziedzińcu Muzeum  pomnika założyciela Muzeum Franciszka Tredera 

1998    - Muzeum zostało laureatem medalu im. Antoniego Abrahama Srebrna  Tabakiera  Abrahama 

1998   - utworzenie  Rady Muzeum Kaszubskiego im.              F. Tredera w Kartuzach.  Jej  pierwszym przewodniczącym został Edmund Lewańczyk

 1998     - zmiana nazwy Towarzystwa Miłośników Muzeum Kaszubskiego im. F.  Tredera w Kartuzach na  Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Kaszubskiego im. F. Brzezińskiego

 1999      - otwarcie  wystawy czasowej  Dziadek do orzechów

 2000     - utworzenie Informacji Turystycznej Muzeum Kaszubskiego na kartuskim rynku

 2001     - Muzeum Kaszubskie reprezentowało Kartuzy na Międzynarodowych Targach Turystycznych w Łodzi, na których otrzymało najwyższe  wyróżnienie medal, w kategorii na najciekawszą formę promocji oferty targowej

 2001    - wpisanie Muzeum  w Państwowy Rejestr Muzeów prowadzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

2007     -  Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław   Sellin odwiedził Muzeum

2007     - Towarzystwo Miłośników Kartuz uhonorowało Muzeum medalem   Zasłużony dla Kartuz

2008    - otwarcie wystawy poświęconej A. Majkowskiemu  w 70 rocznicę Jego śmierci

 18.05.2009   - Muzeum Kaszubskie przyłączyło się do Europejskiej Nocy Muzeów

 2009      - wydanie  drukiem publikacji autorstwa Norberta Maczulisa Św. Bruno pierwszy kartuz patronem miasta Kartuzy oraz Kartuzy 1939  Wspomnienia

 2010     -  wernisaż  prac malarskich, wykonanych na plenerze malarskim w   Orlu, inspirowanym powieścią „Życie i przygody Remusa”. Była to  pierwsza próba zilustrowania powieści Majkowskiego

 10.02.2010    -  wizyta Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego w Muzeum

 2011     - pozyskanie  i zaadaptowanie  na cele wystawowe zabytkowej XVII w. studni ze stanowiska archeologicznego Szafarnia

3.05.2012    - Zrealizowanie   projektu unijnego pt. „Wykonanie makiety  odzwierciedlającej  dawny historyczny wygląd Kartuzji Kaszubskiej”

 23.07.2012  - wernisaż wystawy Przemiany stroju ślubnego i komunijnego na  Kaszubach

 26.04.2013   - otwarcie Kuźni Bazylego w Muzeum Kaszubskim im. F. Tredera w   Kartuzach

 14.12.2013   -   otwarcie wystawy Made in Kaszëbë nowoczesny kaszubski design  autorstwa Małgorzaty Walkosz Lewandowskiej

22.01.2015 - zmiana na stanowisku dyrektora. Została nim Barbara Kąkol

2015 - wymiana ogrodzenia muzeum 

2015 - wystawa Tajna Organizacja Wojskowa Gryf Pomorski 

2016 - wymiana stolarki okiennej w budynku Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach i ocieplenie poddasza w budynku głównym muzeum

2016 - Festiwal Nalewki Kaszubskiej 

2016 - realizacja projektu pn. Zaczarowany świat dziecka. Gry i zabawy na Kaszubach

2017 - jubileusz 70 lecia istnienia Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach 

2017 - otwarcie wystawy pn. Franciszka Majkowska kreatorka muzealnictwa kartuskiego i wejherowskiego 

2017 - zrealizowanie filmu pn. Pamiętnik kaszubskiego Fausta w reżyserii Andrzeja Dudzińskiego

2017 - realizacja widowiska  ścynanie kani

2017 - montaż w budynkach muzeum systemu sygnalizacji i włamania wraz z TV - projekt dofinansowany przez MKiDN

2017 - otwarcie wystawy pt. "Kaszubi w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie"

2017 - nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego wręczona na Światowych Dniach Turystyki

2017 - nagroda Burmistrza Kartuz "Kartesko skra"

2018 - wystawa plenerowa pn. Kaszubsko-pomorskie ikony niepodległości

2018 - inscenizacja historyczna w wykonaniu grupy rekonstrukcji historycznej Fort odtwarzającej IV Kartuski Batalion Obrony Narodowej 

2018 - rozpoczęcie dużej inwestycji pn. Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na cele ekspozycji

2019 - otwarcie wystawy pt. Wiatr od morza wraz z otwarciem zmodernizowanego budynku gospodarczego gruntownie zrewitalizowanego

2019 - wykonanie kanalizacji deszczowej wokół budynków Muzeum Kaszubskiego

2019 - Festiwal Nalewki Kaszubskiej wraz z etno prezentacjami 

2015-2020 - wydanie Kartuskich Zeszytów Muzealnych 

2019 - Irena Brzeska i Muzeum Kaszubskie w Kartuzach zdobyli wyróżnienie Pomorskiej Nagrody Muzealnej. Kapituła nagrodziła wystawę rzeźbiarki pt. "Świat prywatny", która połączona była z cyklicznymi spektaklami w kartuskim muzeum.

2020 - otwarcie wystawy pt. "Kaszubska współczesność z korzeni wyrasta" z elementami rozszerzonej rzeczywistości. Projekt otrzymał dofinansowanie MKiDN

2020 - wydanie we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Muzeum Kaszubskiego audiobooka Bajki kartuskie. Projekt otrzymał dofinansowanie Starosty Kartuskiego

2020 - wykonanie nagrobka dla kartuskiej poetki Teodory Kropidłowskiej 

2020 - zrealizowanie wirtualnego spaceru po muzeum

,