Dyrektor Muzeum Kaszubskiego im. F. Tredera w Kartuzach ma zaszczyt zaprosić na
wystawę Wiesława Grzecha ,,Mistyk na Kaszubach”, którą rozpocznie uroczysty wernisaż.
17 września 2020 (czwartek) o godz. 17.00 w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach przy ulicy
Kościerskiej 1.
Wystawę będzie można podziwiać do 15 października 2020 r.