Podczas spotkania poruszono kwestie znaczenia literatury kaszubskiej i podejmowanej w niej tematyki, a także tożsamości kaszubskiej. Autor przywołał smutno-zabawne obserwacje dotyczące „wędrujących” lub „zanikających” granic Kaszub, ginących Kaszubów, rozbuchanych mediów i nie tylko. Po omówieniu tematyki książki można było ją nabyć i otrzymać dedykację od autora.
Sławomir Formella swoją pierwszą książkę literacką zatytułował „Wùnderwaffe i jinszé Fef-Lotë”. Od strony kompozycyjnej patrząc, taki tytuł wymienia po prostu części zbiorowe książki. Jednakże semantycznie i brzmieniowo reagując na takie miano książki, trzeba zauważyć, że od razu wybrzmiewa tutaj informacja o literackiej grze, jaka się dokonuje. O ile bowiem hasło „cudownej broni” pozwala wstępnie konkretyzować skojarzenia militarne, o tyle „fef-lotë wyglądają zaskakująco i enigmatycznie, a przy tym nieco depresyjnie. Dalsza lektura, za każdym nowym przeczytanym utworem, precyzuje, z jaką to „cudownością” i „feflotami” w istocie obcujemy…
posłowie, prof. Daniel Kalinowski
***
Sławomir Formella urodził się w Gdyni w 1976 r., mieszka w Rumii, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (2000) na kierunku historia w zakresie specjalizacji archiwistycznej, od 2007 r. pracownik Oddziałowego Archiwum IPN w Gdańsku. Autor m.in. kaszubskojęzycznych publikacji zamieszczanych od 2014 r. na łamach wydawanego przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie miesięcznika „Pomerania”, w których porusza problematykę dziejów Kaszub ze szczególnym uwzględnieniem kaszubskiego ruchu regionalnego po II wojnie światowej. Współautor (wraz z Elżbietą Strehlau) wystawy pt. „To jest nasza Ojczyzna – to jest nasze »być« i nasze »mieć«. Jan Paweł II w Trójmieście – czerwiec 1987” stworzonej przez IPN w związku z 30. rocznicą III Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Autor artykułów historycznych publikowanych między innymi w Kartuskich Zeszytach Muzealnych.