Prof. Dušan Vladislav Paždjerski jest slawistą, kaszubistą, członkiem Rady Języka Kaszubskiego, dyrektorem Instytutu Studiów Klasycznych i Slawistyki UG, autorem kilkunastu prac naukowych, tłumaczem literatury kaszubskiej na serbski oraz autorem słownika kaszubsko-serbskiego. Prowadzący z nim rozmowę, dr Dariusz Majkowski to członek Rady Języka Kaszubskiego, pracownik naukowy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, dziennikarz, tłumacz, autor wielu publikacji, wykładowca języka kaszubskiego. Na spotkaniu gościli  m.in. Mieczysław Grzegorz Gołuński, burmistrz Kartuz ,a także profesor Vasko Raičević z Czarnogóry, literaturoznawca i dramatopisarz, wykładowca na samodzielnym Wydziale Filologii Czarnogórskiej.

Podczas rozmowy poruszono kwestie związane z promocją Kaszub w innych krajach czy też powstanie Biblioteki Kaszubskiej w Serbii. Słownik kaszubsko-serbski został stworzony m.in. na potrzeby pracy naukowej prof. Dušana, ale każdy chętny może się z nim zapoznać. Ponadto mowa była o bajkach, legendach kaszubskich, które profesor tłumaczy na serbski i propaguje kulturę kaszubską w Serbii. Jak sam powiedział, łączy Serbów i Kaszubów.

Warto dodać, że prof. Dušan jest współautorem publikacji "Język kaszubski", wydanej przez ZKP w ramach serii Vademecum Kaszubskie. Jak zauważył dr Dariusz Majkowski, to też pokazuje nie tylko znaczenie prof. Paždjerskiego dla nauki kaszubskiej, ale też świadczy o tym, że Kaszubi potrafią otwierać się na spojrzenie z zewnątrz.

Dariusz Majkowski zaznaczył, że D. Paždjerski tworzy w internecie serbski słownik biograficzny postaci kaszubskich (pisarzy, poetów). Jest on o tyle ciekawy, że znajdują się w nim osoby, które żyją i działają w kaszubszczyźnie. Nie ujrzał on jeszcze światła dziennego, ale w przyszłości będzie ważnym źródłem.

W trakcie rozmowy opowiedziano też o najnowszej książce pt. „W służbie nauki i kaszubszczyzny. Profesor Edward Breza”. To zapis wywiadu, przeprowadzonego ze zmarłym przed siedmiu laty profesorem Edwardem Brezą. Rozmawiali z nim prof. D. Paždjerski i dr D. Majkowski. Obaj panowie podkreślali znaczenie i wpływ Brezy na rozwój ruchu kaszubsko-pomorskiego.

Na spotkaniu padło też pytanie o podobieństwa i różnice między kulturą serbską i kaszubską. Profesor podał przykład języka. Okazuje się, że Kaszubi w swoim słowniku posiadają wyrazy, którymi posługują się też Serbowie, a które nie występują w języku polskim.

Podkreślił ponadto, że kaszubski rozwój ruchu kaszubskiego i kaszubski sposób rozwiązywania praw językowych jest wzorem do naśladowania. Kaszubi według profesora czynią to w mądry, wyważony sposób.

- Jeśli mieszkam w regionie, w którym dominuje dana mniejszość (kaszubska), to trzeba poznać język tej mniejszości - zaznaczył profesor Dušan Vladislav Paždjerski.