Szanowni Państwo,

w imieniu własnym jak i Gdańskiego Klubu Poetów serdecznie zapraszamy  na wieczór poetycki i promocję  tomik poezji  Kartuzy w wierszach, które odbędą się 9 września (sobota) o godz. 17.00 w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach przy ulicy Kościerskiej 1.,

Tomik powstał  w roku jubileuszu 100-lecia nadania Kartuzom praw miejskich.  Pomysł narodził się podczas wieczoru poetyckiego zorganizowanego przez Panią Magdalenę Klinkosz w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach. Na klimatyczny wieczór z niezwykłą oprawą muzyczną zaprosiliśmy także prof. Dušana- Vladislava Paždjerskiego i Agnieszkę Tomik – Powagę z Gdańskiego Klubu Poetów. To spotkanie zaowocowało współpracą. Zaproponowaliśmy, aby Gdański Klub Poetów przyłączył się do obchodów jubileuszowych miasta poprzez napisanie o nim wierszy. Dzięki zaangażowaniu artystów przystąpiono do pracy twórczej. I tak powstało osiemnaście wierszy opublikowanych w niniejszym tomiku. Stworzyli je poeci zrzeszeni w Gdańskim Klubie Poetów z panią prezes Gabrielą Szubstarską na czele.