Burmistrz Kartuz

Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział Kartuzy

zapraszają na

 promocję książki

Świętych obcowanie czy spirytyzm ?

 i spotkanie z autorem prof. dr. hab. Janem Perszonem

2 grudnia 2022, piątek, g. 17.00,  Muzeum Kaszubskie w Kartuzach, Kościerska 1

 Wstęp wolny

Książka  Świętych obcowanie czy spirytyzm ? jest o relacji dusza-ciało, o zjawianiu się zmarłych i objawieniach prywatnych, o tym, jak kultura chrześcijańska powiązana jest (była) ze światem duchowym.

 

Ksiądz Jan Perszon, kanonik honorowy Kapituły Archikatedralnej Gdańskiej, dr hab. teologii  urodził się 1958 r. w Wejherowie. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Luzinie, w 1977 roku podjął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Odbył studia teologiczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które zakończył pracą doktorską pt. „Zwyczaje, obrzędy i wierzenia doroczne w rejonie wejherowskim".

W latach 1990-1994 sprawował urząd Dyrektora Biura Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół KUL. Następnie został delegatem rektora uniwersytetu ds. kontaktu z Polonią w Ameryce Północnej. Podczas swoich podróży po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie wygłaszał liczne odczyty i wykłady o charakterze naukowym i popularnonaukowym w tamtejszych instytutach oraz ośrodkach polonijnych. Jednocześnie od 1992 roku został wykładowcą teologii fundamentalnej i Mariologii w Kolegium Teologicznym w Gdyni i Gdańskim Instytucie Teologicznym.

Od 2001 r. pracuje na Wydziale Teologicznym UMK, gdzie w latach 2005-2012 pełnił funkcję dziekana Wydziału Teologicznego. W 2011 r. uzyskał tytuł profesora nauk teologicznych. Opublikował kilkadziesiąt książek i artykułów z zakresu pobożności i kultury ludowej na Kaszubach, eklezjologii i teologii rodziny. Od lat co roku wędruje z Pielgrzymką Kaszubską z Helu na Jasną Górę. W 2020 r. został zamianowany Konsultorem Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski.Profesor nauk teologicznych