W dniach 17 – 18.09.2022 w Muzeum Kaszubskim im. Franciszka Tredera w Kartuzach odbyły się Europejskie Dni Dziedzictwa pod hasłem " Połączeni Dziedzictwem". 

 

Tegoroczne obchody rozpoczęły się otwarciem wystawy „Feliks Cassubia, Od Gduńska tu – jaż do Roztoczi brom”, nawiązującej do 65 rocznicy odrodzenia ruchu kaszubskiego. Otwarcia dokonał inicjator wystawy senator Kazimierza Kleina. Wydarzeniem muzycznym wieczoru był energetyczny koncert w wykonaniu Akademii Głosów Tradycji, zespołu kobiecego wykonującego pieśni tradycyjne z różnych regionów Polski. Panie zaśpiewały m.in. pieśń żałobną z Podlasia „Wyletieła dusza z tieła”, znaną i śpiewaną, również na Polesiu Ukraińskim i Białoruskim oraz pieśni i przyśpiewki ludowe z Kaszub.

Drugiego dnia goście muzeum mieli okazję degustować przysmaki kuchni ukraińskiej i kaszubskiej przygotowane przez członkinie Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Kaszubskiego  oraz przez Stowarzyszenie Otwarte Kaszuby. Ponadto mogli zapoznać się  z elementami wzornictwa charakterystycznego dla ukraińskiej sztuki ludowej, w ramach warsztatów rękodzielniczych prowadzonych przez panie ze Stowarzyszenia Otwarte Kaszuby oraz pracowników Muzeum Kaszubskiego. Obchody zakończył pokaz dwóch etiud filmowych „Rodzina” i „Pokój”, poruszających tematykę wojenną.  Obrazy zostały przygotowane przez młodzież ze Szkoły Sobotnio – Niedzielnej przy Związku Polaków na Ukrainie Oddział w Odessie.

W trakcie 30 edycji EDD były zbierane środki pieniężne na rzecz pomocy Ukrainie.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia Europejskich Dni Dziedzictwa, które zostały zorganizowane w kartuskim muzeum po raz drugi.

fot. Ryszard Mielewczyk

 

Podczas wystawy „Feliks Cassubia, Od Gduńska tu – jaż do Roztoczi brom”, nawiązującej do 65 rocznicy odrodzenia ruchu kaszubskiego.

 

Kazimierz Formela prezes ZKP, senator Kazimierz Kleina oraz goście przybyli na wystawę.

 

Goście przybyli na wystawę„Feliks Cassubia, Od Gduńska tu – jaż do Roztoczi brom”.

 

                                                          Senator Kazimierz Kleina.                                               Panie z zespołu Akademii Głosów Tradycji.                               

 

Senator Kazimierz Kleina, Mieczysław Grzegorz Gołuński burmistrz Kartuz, Barbara Kąkol dyrektor Muzeum

podczas otwarcia wystaw „Feliks Cassubia, Od Gduńska tu – jaż do Roztoczi brom”.

 

Koncert w wykonaniu Akademii Głosów Tradycji.

0 

Mieczysław Grzegorz Gołuński burmistrz Kartuz, senator Kazimierz Kleina wraz z gośćmi przybyłymi na koncert. 

 

Goście podczas koncertu Akademii Głosów Tradycji.

 

Koncert w wykonaniu Akademii Głosów Tradycji, zespołu kobiecego wykonującego pieśni tradycyjne z różnych regionów Polski.