Na grafikach: plakat oraz zaproszenie o treści:

Burmistrz Kartuz
Muzeum Kaszubskie
im. Franciszka Tredera w Kartuzach
Instytut Kaszubski
oraz
Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich
im. Willy’ego Brandta
Uniwersytetu Wrocławskiego
zapraszają do udziału w debacie naukowej
Kaszuby a Dolny Śląsk
prof. dr hab. Małgorzata Ruchniewicz
prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz
prof. dr hab. Cezary Obracht Prondzyński
dr Tomasz Rembalski
28 września 2022 r. środa, godz. 17.00
Muzeum Kaszubskie w Kartuzach

Chcemy przybliżyć tematy:
Kwestie społeczno-ekonomiczne, czyli migracje i ich skutki.
Wrocław jako ośrodek naukowy (uniwersytet, na którym
studiowali kluczowi Kaszubi Ceynowa, Karnowski...).
Wrocławskie środowisko naukowe i badania nad Kaszubami.
Relacje między Kaszubami a innymi grupami, które na Pomorzu
znalazły się w wyniku rozstrzygnięć II wojny światowej bądź też
w wyniku późniejszych migracji życiowych i zarobkowych.
Kontekst porównawczy – pogranicza kaszubskiego
a dolnośląskiego.
Skomplikowane relacje międzyetniczne, międzywyznaniowe,
konieczność trudnych wyborów w warunkach zewnętrznej
presji.
Współorganizatorzy i partnerzy.