treść zaproszenia
Mieczysław Grzegorz Gołuński - Burmistrz Kartuz, Kazimierz Formela - Prezes kartuskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Barbara Kąkol - Dyrektor Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach serdecznie zapraszają na spotkanie z Janem Wyrowińskim - Prezesem Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, które odbędzie się 29 kwietnia (piątek) o godz. 17.00 w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach przy ul. Kościerskiej 1.