11 grudnia 2021 r., w sobotę odbył się w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach koncert Barda Solidarności Antoniego Filipkowskiego pt. „Zielona Wrona”.

Koncert zorganizowany został  w związku z 40. rocznicą  wprowadzenia stanu wojennego. Pieśniarz przywołał  tragizm tamtych czasów, przeżycia i doświadczenia osób represjonowanych, ich pamiętniki, listy, poezję i prozę – będące świadectwem czasu, nie tak odległej historii, w której aktywny udział brali mieszkańcy Pomorza i Kaszub. Wśród wykonanych piosenek nie mogło zabraknąć tytułowej „Zielonej Wrony” (nawiązującej do WRON)  i aktualne do dziś „Nie dajmy się podzielić” utwór napisany przez Filipkowskiego do sółów wiersza Jonasza Kofty. Działacz opozycji antykomunistycznej PRL podzielił się także ze zebranymi swoimi przeżyciami w stanie wojennym. Na zakończenie był krótki quiz z wiedzy o stanie wojennym.

***

Antoni Filipkowski, znany jako Tolek ( ur. 29 stycznia 1953 r. w Barwikach koło Łomży), polski pieśniarz, wykonawca piosenki autorskiej, działacz opozycji antykomunistycznej w okresie PRL.  W sierpniu 1980 należał do organizatorów strajku w Rejonie I Port Gdański, piastując jednocześnie funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu strajkowego. Od września 1980 roku należał do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Był też jednym z jego założycieli w I Porcie Gdańskim.

13 grudnia 1981 roku należał do grupy organizatorów strajku w Porcie Gdańskim. W nocy został zatrzymany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku.

W listopadzie 1982 został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku, skąd został zwolniony po miesiącu. W latach 80. XX wieku aktywny był również jako wykonawca piosenki autorskiej, zaś jego nagrania rozpowszechniane były w ramach tzw. drugiego obiegu. W 1982 został laureatem Nagrody Kulturalnej „Solidarności” za balladę Idą pancry na Wujek (autorem tekstu był Maciej Bieniasz). Występował w tym okresie między innymi w kościołach i klubach studenckich. W 1987 został zwolniony z pracy w Porcie Gdańskim. W 1988 roku  wystąpił dla strajkujących stoczniowców Stoczni Gdańskiej im. Włodzimierza Lenina. Po 1989 roku kilka lat przebywał w USA.

 Następnie po powrocie do Polski związany był między innymi ze Sky Orunia, a także tygodnikiem Trójmiasto. W 2000 roku założył własną firmę wydawniczą  AJF Media. Jest członkiem  „Stowarzyszenia Godność”.  W 2006 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2017 roku otrzymał odznaczenie – Krzyż Wolności i Solidarności od prezesa IPN dr Jarosława Szarka.

Na zdjęciu: Antoni Filipkowski podczas koncertu "Zielona Wrona" w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach. 

   

                                   Na zdjęciu: Dyrektor Muzeum Barbara Kąkol.                                          Na zdjęciu: Antoni Filipkowski podczas koncertu "Zielona Wrona". 

   

                                                                                                         Wręczenie nagród uczestnikom koncertu.                                    

   

Na zdjęciu: Antoni Filipkowski wraz z przybyłymi gośćmi.                                                 Na zdjęciu: Burmistrz Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński
                                                                                                                                     wraz z artystą Antonim Filipkowskim.