Wydawnictwo Muzeum

Muzeum Kaszubskie prowadzi własną działalność wydawniczą. Od 1993 r. Muzeum wraz z Towarzystwem Przyjaciół Muzeum Kaszubskiego im. Franciszka Brzezińskiego wydaje własne roczniki "Kartuskie Zeszyty Muzealne". Rocznik ma na celu promocję Muzeum Kaszubskiego, stolicy Kaszub - Kartuzy oraz całego regionu. Roczniki są dostępne na naszej stronie, Kartuskie Zeszyty Muzealne.

Poza tym Muzeum współpracuje z wieloma muzeami i uczelniami a ostatnio również z Muzeum Miasta Skuodas na Litwie. Muzeum jest otwarte na taką współpracę.

Dla dzieci i młodzieży prowadzone są lekcje muzealne.

Rocznie muzeum jest odwiedzane przez ok. 20 tys. turystów z kraju i zagranicy.

 

 

Zamieściliśmy poniżej wspomnienia oficerów Wojska Polskiego, uczestników walk kampanii wrześniowej na Pomorzu w tym Kartuzach w 1939 r.

Relacje zostały opublikowane w książce "Kartuzy 1939. Wspomnienia." Wydanej przez Muzeum Kaszubskie w Kartuzach.

 

Kpt. piech. Stanisław Grajski, dowódca 3 kompanii IV Kartuskiego Batalionu Obrony Narodowej

Por. art. Stanisław Głuszyk, 3 bateria Morskiego Dywizjonub Artylerii Lekkiej

Ppor. rez. piech. Wacław Matysiak, oficer żywnościowy IV Kartuskiego Batalionu Obrony Narodowej

Ppor. rez. piech. Wojciech Stodulski, dowódca 2 plutonu 3 kompanii IV Kartuskiego Batalionu Obrony Narodowej

Kpt. piech. Michał Pikuła, dowódca 2 kompanii IV Kartuskiego Batalionu Obrony Narodowej

Kpt. piech. Michał Ziobrowski, dowódca 5 kompanii II Gdyńskiego Batalionu Obrony Narodowej

Por. rez. piech, Walerian Szefka, zastępca dowódcy 2 kompanii IV Kartuskiego Baonu Obrony Narodowej

Kpt. piech. Roman Wasilewski, dowódca 1 kompanii IV Kartuskiego Batalionu Obrony Narodowej

 

 

"Zaczarowany Świat Dziecka - gry i zabawki na Kaszubach" - Muzeum Kaszubskie w Kartuzach, 2017 - do pobrania

 

 

POZOSTAŁE PUBLIKACJE I ARTYKUŁY MUZEUM KASZUBSKIEGO IM. F. TREDERA

 1. B. Kąkol, Zaczarowany świat dziecka. Gry i zabawki na Kaszubach, Kartuzy 2016

 2. B. Kakol, Liczba i rozmieszczenie ludności niemieckiej w powiecie kartuskim w okresie międzywojennym oraz działania mniejszości niemieckiej w obronie swej pozycji “nasze Pomorze”, nr 6, 2004

 3. B.Kąkol, Muzeum Kaszubskie w Kartuzach od 70 lat skarbnicą kaszubskich pamiątek “Kartuskie Zeszyty Muzealne”, Z.1. 2016

 4. B. Kąkol, Chrzest na Kaszubach, Kartuzy 2016 - do pobrania

 5. GRYNIEWICZ S., Płatek róży białej ... . Niepublikowany rękopis jeńca wojennego spisany w latach 1940-1945 w Stalagu II B Hammerstein (Czarne), Kartuzy 2006

 6. JELIŃSKI M., Kaszubskie pszczelarstwo ludowe w świetle słowników Bernarda Sychty, „Kaszubskie Zeszyty Muzealne”, Z. 8 2000.

 7. JELIŃSKI M., Ziołolecznictwo na Kaszubach, „Kaszubskie Zeszyty Muzealne” Z. 8 2000.

 8. Die Kaschubischen Heimatsagen des Alexander Treichel, Einführung, Treichels-Biographie und Auswahl der Sagen N. MACZULIS, Kartuzy 1996.

 9. MACZULIS N., Adwent i Godnie Święta w obrzędowości Kaszubów kartuskich, „Kaszubskie Zeszyty Muzealne” Z. 10 2002.

 10. MACZULIS N., Doroczne obrzędy sobótkowe i nocy św. Jana na Kaszubach Środkowych, „Kaszubskie Zeszyty Muzealne” Z. 11 2003.

 11. MACZULIS N., Dr por. rez. Edmund Mroczkiewicz (1902-1964), dyrektor szpitala – „znakomity chirurg polski z Kartuz nad morzem”, „Kaszubskie Zeszyty Muzealne” Z. 12 2004.

 12. MACZULIS N., Goszcząc wśród ojców kartuzów – wróciłem na drogę ku wieczności, „Kaszubskie Zeszyty Muzealne”, Z.14, Kartuzy 2008

 13. MACZULIS N., Niemieckie plany utrzymania terytoriów prowincji Westpreußen wobec stanowiska Kaszubów przed podpisaniem Traktatu Wersalskiego, „Kaszubskie Zeszyty Muzealne” Z. 2 1994.

 14. MACZULIS N., Obrzędy i zwyczaje kaszubskie okresu Zapustów i Popielca, „Kaszubskie Zeszyty Muzealne” Z. 10 2002.

 15. MACZULIS N., Obrzędy i zwyczaje ludowe w okresie Wielkiego Postu i Wielkanocy na terenie powiatu kartuskiego, „Kaszubskie Zeszyty Muzealne” Z. 9 2001.

 16. MACZULIS N., Rola i działalność Rady Robotniczo – Żołnierskiej i Robotników Rolnych powiatu kartuskiego w polskim ruchu narodowym w latach 1918-1920, „Kaszubskie Zeszyty Muzealne” Z. 6 1998.

 17. MACZULIS N., Z dziejów Kartuz i walk Kaszubów o niepodległość w latach 1918-1945, „Kaszubskie Zeszyty Muzealne” Z. 4 1996.

 18. MACZULIS N., Z dziejów kaszubskiej osady przyklasztornej Zakonu Kartuzów (1382-1920), „Kaszubskie Zeszyty Muzealne” Z. 3 1995.

 19. MACZULIS N., Zjazd Kaszubskich Działaczy Społeczno – Kulturalnych w Kartuzach w 1945 r. W świetle dokumentu, „Kaszubskie Zeszyty Muzealne” Z. 7 1999.

 20. MACZULIS N., Zwyczaje kaszubskie związane z kultem Matki Boskiej i Świętem Zmarłych, „Kaszubskie Zeszyty Muzealne” Z. 11 2003.

 21. MACZULIS N., Święty Bruno pierwszy kartuz patronem miasta Kartuzy, Kartuzy 2009

 22. TREDER F., Najstarsze zabytki powiatu kartuskiego. Tajemnice kamiennych kręgów w Węsiorach, Wyd. N. MACZULIS, „Kaszubskie Zeszyty Muzealne” Z. 3 1995.

 23. TREDER F., Pamiętnik w Muzeum spisany, Oprac. N. MACZULIS, „Kaszubskie Zeszyty Muzealne” Z. 1 1993.

Nowinë

25. září 2014
Odsłonięcie obelisku upamiętniającego Generała Brygady Stanisława Dąbka Dowódcy Lądowej Obrony Wybrzeża  19 września 2014 r. w Muzeum Kaszubskim im. F. Tredera w Kartuzach nastąpiło odsłonięcie obe...

Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach
Copyright © 2012

Projekt i wykonanie: Projekt i realizacja: StudioArt.biz