20 lutego 2020 na piętrze nowego wnętrza Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach odbył się wykład pt. „Spór o Gdańsk i Kaszuby po I wojnie światowej w kontekście potrzeby powrotu Rzeczypospolitej nad Bałtyk".   Prelekcję poprowadził Łukasz Grzędzicki, urzędnik samorządowy, działacz regionalny, a w latach 2010-2016 także prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, aktualnie jeden z wiceprezesów ZKP.

 Na spotkanie przybyło mnóstwo  osób, w tym młodzież z ZKiW w Kamienicy Szlacheckiej, Katolickiej Szkoły Podstawowej w Kartuzach a także  Mieczysław Grzegorz Gołuński, burmistrz Kartuz i Danuta Rek, radna Sejmiku Województwa Pomorskiego.  Partnerem wydarzenia  był kartuski oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Prelegent przedstawił  sytuację Kaszubów na Pomorzu, zarówno przed jak i po zakończeniu I wojny światowej.  Wspomniał  o osobach najbardziej zasłużonych dla Kaszub w tym czasie -  Franciszku Kręckim czy Józefie Wybickim. Gość   podkreślał, że bez dostępu do morza, bez portu odrodzona Polska nie byłaby w stanie  podnieść się gospodarczo, gdyż musiałaby polegać na przychylności dwóch co najmniej kłopotliwych sąsiadów - Niemiec i Rosji. Spotkanie było też okazją do wręczenia dodatkowego podziękowania dla Zbigniewa Stankowskiego, który przekazał na rzecz Muzeum Kaszubskiego płaskorzeźbę, przedstawiającą Godło Polski, a zaprezentowaną po raz pierwszy  na uroczystościach na Rynku w Kartuzach 8 lutego. Część oficjalną zakończyło jeszcze wspólne odśpiewanie kaszubskiego hymnu.

Z racji obchodzonego tego dnia Tłustego Czwartku nie mogło też zabraknąć pączków. Licznie przybyli na wykład mieszkańcy z chęcią ich kosztowali, oglądając przy tym wystawę, poświęconą powrotowi powiatu kartuskiego w granice Rzeczypospolitej Polskiej.