Ponowne otwarcie Muzeum 4 maja 2021

Zwiedzanie i przebywanie w Muzeum jest możliwe wyłącznie pod warunkiem zachowania zasad sanitarnych, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa i dotyczą m.in. zakrywania ust i nosa, gromadzenia się, zachowywania bezpiecznego dystansu od innych osób.

Według nowych regulacji, w muzeum, na jedną osobę zwiedzającą w przestrzeniach zamkniętych ma przypadać 15 m2 powierzchni. Ograniczenie to nie obowiązuje w przypadku zbiorów prezentowanych na wolnym powietrzu.  W tego typu przestrzeniach otwartych nie obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa, pod warunkiem zachowania dystansu społecznego.

W toaletach Muzeum oraz przed wejściami na sale ekspozycyjne udostępniamy dla zwiedzających  środki ochrony osobistej (np. płyny dezynfekcyjne).

Obowiązują ograniczenia dotyczące liczby osób jednocześnie przebywających na wystawach.

Zapewniamy Państwu bezpieczeństwo i komfort zwiedzania.

24 kwietnia br. w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach odbyło się spotkanie podsumowujące ostatnie działania pielęgnujące pamięć o Wojciechu Kiedrowskim.  Renata Kiedrowska – małżonka kaszubskiego Wydawcy  wręczyła podziękowania osobom, które przyczyniły się do realizacji przedsięwzięć pielęgnujących pamięć o jej małżonku – dyrektor Muzeum Kaszubskiego – Barbarze Kąkol, wiceprezesowi ZKP Gdańsk – Jerzemu Naclowi oraz prezesowi Kaszubskiego Forum Kultury – Andrzejowi Buslerowi. W najbliższym czasie, podobne podziękowania trafią do burmistrza Kartuz – Mieczysława Grzegorza Gołuńskiego oraz prezesów partów: ZKP Gdynia – Franciszka Gurskiego, ZKP Gdańsk – Wojciecha Konkela oraz ZKP Kartuzy – Kazimierza Formeli.  Spotkanie było także okazją  do  wręczenia Barbarze Kąkol  oraz Jerzemu Naclowi  replik elementu rzeźbiarskiego - kaszubskiego gryfa - uwiecznionego na tablicy.  Przekazał je   w imieniu prof. Tomasza Sobisza  - Andrzej Busler. Posiadaczami tych  pięknych płaskorzeźb są także:  senator Kazimierz  Kleina, Renata Kiedrowska oraz  Księgarnia Kaszubsko-Pomorska  Czec.  

Na zdjęciu od lewej: Jerzy Nacel, Renata Kiedrowska, 
Barbara Kąkol i Andrzej Busler. 

Replika elementu rzeźbiarskiego - kaszubskiego gryfa - uwiecznionego na tablicy. 

Muzeum Kaszubskie w Kartuzach oraz Barbara Kąkol - dyrektor tej instytucji w gronie laureatów Medali Lecha Bądkowskiego.

Uroczystość odsłonięcia w Kartuzach tablicy upamiętniającej działacza kaszubskiego Wojciecha Kiedrowskiego stała się okazją do wręczenia Medali Lecha Bądkowskiego. Medal jest przyznawany od 2009 roku za wybitne osiągnięcia w działalności na niwie kaszubsko - pomorskiej. Kapitułę stanowi Zarząd Gdańskiego Oddziału ZKP. 

 Uhonorowani medalami w tym roku zostali:  Jan Wyrowiński - prezes Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego , Muzeum Kaszubskie w Kartuzach, Barbara Kąkol – dyrektor tej placówki oraz Renata Kiedrowska – wdowa po Wojciechu Kiedrowskim.  

Jest to dla nas ogromna radość z wyjątkowego wyróżnienia i zobowiązanie do dalszej działalności na rzecz idei kaszubsko - pomorskich

Dziękujemy!!!

     

Medal Lecha Bądkowskiego. 

Tablica Wojciecha Kiedrowskiego w  Muzeum Kaszubskim w Kartuzach

 

    W sobotę, 17 kwietnia odsłonięto na budynku Muzeum Kaszubskiego tablicę pamiątkową poświęconą Wojciechowi Kiedrowskiemu (1937‒2011) – kaszubskiemu redaktorowi, wydawcy i działaczowi – twórcy Oficyny CZEC. Na uroczystość odsłonięcia tablicy przybyli m.in. Renata Kiedrowska – małżonka kaszubskiego Wydawcy, Jan Wyrowiński – prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, senator Kazimierz Kleina – przewodniczący Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego, prezesi trzech partów ZKP: z Gdyni – Franciszek Gurski, z Gdańska – Wojciech Konkel oraz z Kartuz – Kazimierz Formela, Tomasz Fopke – dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Sławomir Lewandowski – redaktor naczelny „Pomeranii” oraz dawny redaktor naczelny tego czasopisma – Edmund Szczesiak. Uroczystość poprowadziła dyrektor Muzeum Kaszubskiego – Barbara Kąkol. Ze względu na obostrzenia pandemiczne uroczystość miała ograniczony wymiar.