Zamówienie publiczne:

 

 

16.08.2017 r.

 

Zapytanie ofertowe z dnia 16.08.2017

Muzeum Kaszubskie w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlanej o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości 30 000 euro pn.:

"Ocieplenie poddasza budynku głównego Muzeum wełną mineralną"

 

Szczegóły w dokumentach poniżej:

Zapytanie ofertowe - str. 1

Zapytanie ofertowe - str. 2

Przedmiar robót

 

 


 

Zamówienie publiczne:

Ogłoszenie nr 74170 - 2017 z dnia 2017-04-26 r.
Kartuzy: Wykonanie elektronicznych systemów zabezpieczeń
w budynku głównym Muzeum Kaszubskiego im. F. Tredera w Kartuzach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Dokumenty do pobrania (naciśnij na każdym z dokumentów):

Ogłoszenie o zamówieniu UZP.pdf

1_17_siwz.pdf

1_17_zal_1.doc

1_17_zal_2.doc

1_17_zal_3.doc

1_17_zal_4.pdf

Materiały dodatkowe spakowane w pliku .zip:

MUZEUM KASZUBSKIE KARTUZY -budynek główny -przedmiar robót- CCTV 24.04.2017.pdf

Muzeum Kaszubskie Kartuzy- budynek główny-przedmiar robót - SSWiN 24.04.2017.pdf

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  MUZEUM KASZUBSKIE W KARTUZACH- 24.04.2017.pdf

ZBIORCZE ZESTAWIENIE URZADZEŃ PRZEWIDZIANYCH W PROJEKCIE DO SYSTEMU ZABEZPIECZEŃ - CCTV - BUDYNEK GŁÓWNY- 24.04.2017.pdf

ZBIORCZE ZESTAWIENIE URZADZEŃ PRZEWIDZIANYCH W PROJEKCIE DO SYSTEMU ZABEZPIECZEŃ - SSWiN i KD-BUDYNEK GŁÓWNY- 24.04.2017.pdf

Ilustracja przedstawiająca słup oświetleniowy:

słup oswietleniowy.jpg

 

 05.05.2017 r.

 

Treść wyjaśnień nr 1 i Modyfikacji nr 1 do treści SIWZ z dnia 05.05.2017 r.

 
Zaktualizowany przedmiar robót


Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczona w Biuletynie Zamówień PublicznychZamawiający - działając w trybie art. 38 ust. 3 ustawy Pzp - zwołuje na dzień 09.05.2017 r. godz. 12:00 zebranie zainteresowanych Wykonawców w celu przeprowadzenia wizji lokalnej oraz wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=4a143f22-80b6-4968-b9b1-c68b76ef8aa4&path=2017%5c05%5c20170505%5c79191_2017.html 

 

Modyfikacja nr 1 z dnia 11.05.2017 do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 Informacja z otwarcia ofert

 

Dyrektor

 

Statut

 Uchwała

Regulamin organizacyjny

Struktura organizacyjna

Zamówienia publiczne

Plany, sprawozdania

Aktualności

17 czerwiec 2018
Zapraszamy na półkolonie, które odbędą się w dniach 10 – 14 lipca 2018 w godzinach 11.00-14.00   Formularz zgłoszeniowy oraz zgoda(plik w formacie docx)    

Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach
Copyright © 2012

Projekt i wykonanie: Projekt i realizacja: StudioArt.biz